Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 420/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 420/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 420/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngày 12 tháng 9 năm 2008, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Sở GTVT, Sở KHĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội. Về phía Bộ GTVT có lãnh đạo Vụ KHĐT, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh, ý kiến của đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với lãnh đạo tỉnh Bình Định kết luận như sau:

1. Về việc thực hiện các thông báo kết luận trước đây:

Các cơ quan của Bộ và tỉnh đã có sự phối hợp trong việc triển khai hầu hết các vấn đề đã nêu trong các cuộc làm việc giữa Bộ và Tỉnh trước đây. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án còn chậm do khó khăn chung về nguồn vốn. Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc các đề xuất của Tỉnh và sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh để giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển kết cấu hạ tầng GTVT theo lộ trình trong bối cảnh còn nhiều hạn chế về nguồn lực.

2. Về dự án tuyến đường phía Tây của Tỉnh:

Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc chủ trương đề xuất của Tỉnh về việc báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thành hợp phần còn lại. Đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để Bộ GTVT có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

3. Cảng Quy Nhơn và luồng vào Cảng

Cục Hàng hải VN đang tiến hành lập dự án nạo vét luồng vào cảng Quy Nhơn. Giao Cục Hàng hải VN hoàn chỉnh và trình dự án trong tháng 10/2008 để Bộ xem xét phê duyệt. Về đầu tư xây dựng luồng từ cảng Quy Nhơn đến cảng khu kinh tế Nhơn Hội, giao Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành lập dự án đầu tư trong năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 257/TB-VPCP ngày 17/9/2007.

4. Về hàng không:

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo TCT Cảng Hàng không miền Trung trao đổi cụ thể với cơ quan liên quan thuộc tỉnh Bình Định về việc đầu tư hệ thống đèn đêm tại sân bay Phù Cát và khuyến khích các hãng hàng không, đặc biệt là các hãng mới được thành lập, trong việc tăng tần suất khai thác đường bay Quy Nhơn – Đà Nẵng – Hà Nội và khai thác mới đường bay thẳng Quy Nhơn – Hà Nội.

5. Về tuyến đường bộ ven biển

Hiện nay, Bộ GTVT đang tiến hành lập quy hoạch chung mạng lưới đường ven biển. Giao Vụ KHĐT lưu ý đề xuất của Tỉnh, phối hợp với Sở GTVT Bình Định trong việc cập nhật và đưa đoạn tuyến liên quan thuộc tỉnh Bình Định vào quy hoạch tuyến trình Chính phủ phê duyệt chung. Việc thực hiện dự án sau này sẽ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Cầu Đống Đa trên Quốc lộ 19: Giao vụ KHĐT và Cục Đường bộ VN nghiên cứu và đề xuất phương án giải quyết đề nghị của Tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cảng Quy Nhơn và QL19 kết nối các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Kèm theo thông báo này là các kiến nghị UBND của tỉnh Bình Định tại buổi làm việc với Bộ GTVT ngày 12/9/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT  thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Bình Định để phối hợp, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định (để phối hợp);
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để báo cáo);
- Các TT N.T Đức, L.M. Hùng (để báo cáo);
- Sở GTVT tỉnh Bình Định;
- Các Cục: Đường bộ, Hàng không, Hàng hải VN;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

CHƯƠNG TRÌNH

LÀM VIỆC VỚI BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG
(Chiều lúc 14h ngày 12/9/2008)

Thực hiện theo thông báo số 185/TB-VPCP ngày 01/08/2008 của VPCP về kết luận của TTCP Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định ngày 20/7/2008. UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ trưởng giải quyết một số việc như sau:

1. Đường phía Tây tỉnh:

Tổng mức đầu tư phê duyệt: 499,5 tỷ đồng. Tỉnh huy động các nguồn vốn đầu tư đến nay 183,3 tỷ đồng, còn lại 316,2 tỷ đồng đề nghị Bộ GTVT có ý kiến trình Chính phủ xem xét hỗ trợ từ vốn TPCP để hoàn thành vào năm 2010.

2. Cảng Quy Nhơn và luồng vào cảng:

- Bộ GTVT bố trí kinh phí cho Cục HHVN để nạo vét phá đá mở rộng luồng vào Cảng Quy Nhơn và nạo vét hạ độ sâu để tàu 3 vạn tấn ra vào dễ dàng.

- Bộ GTVT cho phép nạo vét luồng tàu từ cảng Quy Nhơn hiện nay đến cảng nước sâu Nhơn Hội để đồng bộ với việc đang nâng cấp mở rộng cảng Quy Nhơn và xây dựng mới cảng Nhơn Hội để đưa vào sử dụng có hiệu quả.

3. Về hàng không:

- Bộ GTVT chỉ đạo Cục HKVN sớm đầu tư trang thiết bị bay đêm tại sân bay Phù Cát để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày càng tăng của các nhà đầu tư và nhân dân (theo thông báo 23/VPCP ngày 01/2/2007 của VPCP).

- Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tăng thêm chuyến bay chặng Quy Nhơn – Đà Nẵng – Hà Nội, hoặc bố trí bay thẳng Quy Nhơn – Hà Nội để phục vụ đi lại thuận tiện.

4. Đường ven biển:

Tuyến ven biển ĐT639 dài 107km tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2005 với kinh phí 246 tỷ đồng. Hiện nay tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp từ đường cấp V lên đường cấp III ĐB với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng. Kính đề nghị Bộ GTVT tổng hợp và báo cáo Chính phủ để xây dựng hệ thống đường ven biển quốc gia và khu vực duyên hải miền Trung.

5. Cầu Đống Đa Quốc lộ 19:

Cầu Đống Đa hiện tại hư hỏng nặng, Bộ GTVT đã đưa vào danh mục cầu yếu ưu tiên 2. Cục ĐBVN đã bố trí vốn làm đường tránh cầu tạm để phục vụ lưu thông hàng hóa qua cảng Quy Nhơn. Kính đề nghị Bộ cho phép bố trí vốn NSKT để xây dựng năm 2009 hoặc đưa vào danh mục ưu tiên 1 để vốn xây dựng đảm bảo các xe nặng ra vào cảng Quy Nhơn.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 420/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234