Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 419/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 419/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH ỦY BAN ATGTQG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH VĨNH LONG

Ngày 13 tháng 9 năm 2008, Bộ trưởng Bộ GTVT – Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long về công tác ATGT và các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Trương Văn Sáu – Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Phạm Văn Đấu – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Sở GTVT, KHĐT, TC, Thị xã Vĩnh Long, các huyện Bình Minh và Bình Tân …. Về phía Bộ GTVT có lãnh đạo Vụ KHĐT; các Cục: QLXD và CLCTGT, Đường bộ VN, Đường sông VN, Văn phòng Bộ; ban QLDA 1 và Ban QLDA 7.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kết luận như sau:

1. Kiểm điểm về việc thực hiện các thông báo kết luận trước đây:

Các cơ quan của Bộ và tỉnh đã tích cực phối hợp trong việc triển khai hầu hết những vấn đề đã nêu trong các cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ và Tỉnh trước đây. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án còn chậm do khó khăn chung về nguồn vốn. Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc các đề xuất của Tỉnh và sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh để giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển kết cấu hạ tầng GTVT theo lộ trình trong bối cảnh còn hạn chế về nguồn lực.

2. Về dự án mở rộng QL1A đoạn Mỹ Thuận  - Cần Thơ:

Các cơ quan liên quan thuộc Bộ và tỉnh Vĩnh Long đã cố gằng trong công tác GPMB và thực hiện dự án. Giao Ban QLDA 1 đôn đốc các nhà thầu cơ bản hoàn thành phần đường trước tháng 10/2009. Đối với các cầu thuộc dự án, Giao Cục Đường bộ VN chỉ đạo Ban QLDA 1 và tư vấn hoàn thành phê duyệt TKKT trong tháng 9/2008, tạo điều kiện để khởi công các cầu trong tháng 1/2009 và hoàn thành đưa toàn bộ dự án vào khai thác trước tháng 10/2010. Liên quan đến việc đi dời các công trình công cộng trong phạm vi GPMB của dự án, đề nghị Tỉnh chỉ đạo, yêu cầu chủ công trình phải di dời công trình công cộng theo cam kết trước đây với Khu QLĐB VII để dự án triển khai theo tiến độ, sớm phát huy được hiệu quả đầu tư.

3. Dự án cải tạo QL57 (địa phận tỉnh Vĩnh Long):

Giao Cục Đường bộ VN chỉ đạo Ban QLDA 7 hoàn thành công tác thảm mặt đường trước 15/10/2008.

4. Dự án cải tạo QL54:

- Về việc chưa bàn giao 32 km phần đường từ điểm giáp ranh tỉnh Đồng Tháp tới thị trấn Trà Ôn: Giao Vụ KHĐT yều cầu nhà thầu làm việc với Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long và báo cáo Bộ trong tháng 10/2008. Trên cơ sở báo cáo kết quả làm việc giữa Sở GTVT và nhà thầu, giao Vụ KHĐT và Cục Đường bộ VN đề xuất phương án giải quyết theo hướng Cục Đường bộ VN sớm tiếp nhận đoạn tuyến này để quản lý.

- Về các dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư: Việc thi công cầu Trà Ôn hiện đang chậm tiến độ. Đề nghị Sở GTVT nhanh chóng hướng dẫn nhà thầu làm thủ tục điều chỉnh dự án. Đối với 05 cầu khác trên tuyến (cầu Cái Dầu, Cây Điệp, Vĩnh Xuân, Rạch Chanh và Thông Lưu), đề nghị Sở GTVT tiếp tục đôn đốc hoàn chỉnh thủ tục để khởi công theo kế hoạch.

- Về 06 cầu dự kiến sử dụng nguồn vốn JBIC: Giao Vụ KHĐT phối hợp với Cục Đường bộ VN làm việc ngay với JBIC về khả năng sử dụng nguồn vốn tài trợ. Riêng đối với các cầu Cái Vồn nhỏ và cầu Phù Ly cần xây dựng sớm, giao Vụ KHĐT và Cục Đường bộ VN nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn, bao gồm cả khả năng trao đổi với TCT XDCTGT 5 về việc đầu tư theo hình thức BT; trước mắt, Cục Đường bộ VN cần nghiên cứu có phương án tăng cường khả năng chịu tải của cầu để đảm bảo giao thông trên QL54.

- Đối với các Tiểu dự án mở rộng, nâng cấp các đoạn qua thị trấn Cái Vồn và thị trấn Tân Quới: Đề nghị Sở GTVT phê duyệt dự án và thiết kế kỹ thuật, làm cơ sở báo cáo Chính phủ và các Bộ ngành liên quan để sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2.

5. Quốc lộ 53:

Đề nghị Sở GTVT tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, đặc biệt trong các tháng 9-10/2008 phải hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để giải ngân hết khối lượng công việc đã thực hiện.

6. Về công tác an toàn giao thông:

Các cơ quan liên quan của Tỉnh đã cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thể hiện ở các tiêu chí TNGT từ năm 2007 đến nay đã có xu hướng giảm. Để nghị lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục chỉ đạo thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phát hiện và xóa bỏ các “điểm đen” và kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ và đường sắt theo chỉ đạo của Chính phủ tại quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT  thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Vĩnh Long để phối hợp, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long (để phối hợp);
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để báo cáo);
- TT Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long;
- Bộ GTVT: các đơn vị dự họp (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185