Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 417/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 417/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 24/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 417/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH ỦY BAN ATGTQG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 15 tháng 9 năm 2008, Bộ trưởng Bộ GTVT – Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã cùng lãnh đạo tỉnh UBND Tiền Giang tiến hành khảo sát tuyến kênh Chợ Gạo, Quốc lộ 54 và làm việc về công tác ATGT và các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở GTVT, Ban ATGT và huyện Chợ Gạo; về phía Bộ GTVT có lãnh đạo Vụ KHĐT; Vận tải; các Cục: QLXD và CLCTGT, Đường bộ VN, Đường sông VN, Văn phòng Bộ; ban QLCDA Đường thủy; Ban QLDA 7.

Sau khi nghe báo cáo về các dự án hạ tầng GTVT trên địa bàn tỉnh, ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kết luận như sau:

1. Kiểm điểm về việc thực hiện các thông báo kết luận trước đây:

Các cơ quan của Bộ và tỉnh đã cố gắng phối hợp trong việc triển khai hầu hết các vấn đề đã nêu trong các buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ và Tỉnh trước đây. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án còn chậm so với yêu cầu. Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc các đề xuất của Tỉnh và sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh để giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển kết cấu hạ tầng GTVT theo lộ trình trong bối cảnh còn nhiều hạn chế về nguồn lực.

2. Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 50:

Dự án đã được chuẩn bị trong thời gian khá dài nhưng tiến độ thực hiện đã chậm. Đề nghị Tỉnh giao cơ quan liên quan rà soát lại kết quả công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng kế hoạch giải ngân 2008 sát với thực tế. Trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh, giao Vụ KHĐT cân đối bố trí đầy đủ vốn cho công tác GPMB dự án QL50. Giao Cục ĐBVN và Ban QLDA 7 đôn đốc nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực triển khai ngay công trình sau khi khởi công vào tháng 10/2008. Đề nghị Tỉnh giao các cơ quan liên quan kịp thời thông báo giá nguyên vật liệu, làm cơ sở đẩy nhanh công tác lập và điều chỉnh dự án.

Riêng đối với cầu Chợ Gạo, cho phép tạm dừng công tác đấu thầu để điều chỉnh lại thiết kế đảm bảo kích thước khoang thông thuyền phù hợp với dự án Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo.

3. Dự án cải tạo, nâng cấp QL60:

Cho phép tiến hành thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư. Đồng ý với đề nghị của Tỉnh về việc điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án. Giao Cục QLXD hướng dẫn và sớm tham mưu trình Bộ các nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án trên cơ sở đề nghị của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang.

4. Về đường tỉnh ĐT 864 và ĐT 856: Bộ GTVT sẽ phối hợp với Tỉnh và Bộ KHĐT trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 05/9/2007. Đề nghị Tỉnh chính thức có văn bản gửi Bộ KHĐT, trên cơ sở đó Bộ GTVT sẽ có kiến nghị ủng hộ đề xuất của Tỉnh.

5. Đường nối với đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương:

Ghi nhận ý kiến của Tỉnh. Giao Vụ KHĐT phối hợp Ban QLDA Mỹ Thuận kiểm tra lại và báo cáo Bộ xem xét.

6. Dự án Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo

Dự án Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải thủy nội địa trên tuyến đã được Bộ và Tỉnh quan tâm nhiều trong thời gian qua.

Giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Ban QLCDA Đường thủy chỉ đạo tư vấn hoàn thiện bước lập dự án đầu tư, báo cáo Bộ để có thể phê duyệt trong tháng 10/2008. Việc lập dự án đầu tư kênh Chợ Gạo phải phù hợp với nhu cầu vận tải và phát triển giao thông đường thủy nội địa, cần làm rõ vai trò của tuyến kênh Chợ Gạo với tuyến Rạch Chanh (đã có kế hoạch sử dụng nguồn vốn dự án WB5). Trong quá trình nghiên cứu lập dự án, ban QLCDA Đường thủy cần tăng cường phối hợp, tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan để dự án được lập với chất lượng cao.

Trước mắt, liên quan đến công tác đảm bảo giao thông trên kênh, giao Cục Đường thủy nội địa VN phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương đảm bảo không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn trên kênh Chợ Gạo, trong đó chú trọng công tác tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông và có kế hoạch bố trí kinh phí nạo vét các bãi cạn cục bộ, thanh thải các vật chướng ngại trên luồng và sửa chữa hệ thống kết cấu chống va trụ cầu Chợ Gạo hiện tại. Giao Cục Đường thủy nội địa VN nghiên cứu các quy định quản lý tải trọng tàu khai thác theo hướng hạn chế lưu thông các tàu thuyền trọng tải quá lớn, không phù hợp với hiện trạng tuyến kênh để báo cáo Bộ trong tháng 10/2008.

7. Tuyến tránh thị trấn Cai Lậy – QL1: Thống nhất chủ trương cho lập dự án.

8. Công tác an toàn giao thông:

Các cơ quan liên quan của Tỉnh đã cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên số vụ TNGT và số người chết vì TNGT tại Tiền Giang chưa giảm trong thời gian qua. Đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp tục chỉ đạo thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác phát hiện và xóa bỏ các “điểm đen”, công tác cưỡng chế, công tác tuyên truyền giáo dục và kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ và đường sắt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Kiên Giang để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang (để phối hợp);
- Sở GTVT tỉnh Tiền Giang;
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để báo cáo);
- TT Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Bộ GTVT: các đơn vị dự họp
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 417/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233