Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 401/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 401/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH UBATGTQG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẠC LIÊU

Ngày 10/9/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Bạc Liêu có các đồng chí: Cao Anh Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hoàng Bê - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: GTVT, Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu. Về phía Bộ GTVT có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án 1 (PMU1).

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giao thông vận tải và việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng của Bộ GTVT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu kết luận như sau:

1. Về việc đầu tư xây dựng cầu Phước Long 2 và Phó Sinh 2 trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp

- Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, hoàn thành cuối tháng 9/2008, trên cơ sở đó bổ sung vốn để thực hiện.

- Bàn giao phạm vi giải phóng mặt bằng cho tỉnh thực hiện trong tháng 10/2008.

2. Về việc đầu tư mở rộng mặt đường Quốc lộ 1A, đoạn cửa ngõ thị xã Bạc Liêu (Km 2178+400-Km 2186+000):

Giao Cục Đường bộ Việt Nam hoàn thành việc lập dự án đầu tư trong tháng 11/2008, trình Bộ phê duyệt dự án đầu tư vào đầu tháng 12/2008. Trên cơ sở dự án đầu tư được duyệt, giao Vụ Kế hoạch Đầu tư cân đối vốn.

3. Về việc bổ sung hệ thống điện chiếu sáng qua 3 thị trấn (các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình và Giá Rai).

Do biến động giá, nguồn vốn thực hiện dự án đã hết. Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của tỉnh và sẽ phối hợp với tỉnh để tìm nguồn vốn đầu tư dự án.

4. Về việc bổ sung kế hoạch 2008 cho dự án xây dựng Quốc lộ 1A, đoạn tránh thị xã Bạc Liêu

Đồng ý về nguyên tắc bổ sung vốn thực hiện dự án từ việc điều chỉnh nguồn vốn của các dự án thực hiện ứng vốn năm 2009. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bổ sung vốn cho dự án.

5. Về việc thoả thuận quy mô và bố trí vốn đầu tư xây dựng tuyến đường Gành Hào - Vĩnh Thuận.

Giao Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo cuối kỳ quy hoạch tuyến đường vào tháng 12/2008. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT trình Chính phủ bổ sung vào quy hoạch mạng đường bộ Việt Nam để thực hiện.

6. Về phạm vi giải phóng mặt bằng tuyến đường Cầu Sập - Ninh Quới, dự án WB5

Đồng ý theo đề xuất của tỉnh về việc giảm phạm vi giải phóng mặt bằng từ 2m xuống 1m tính từ chân taluy nền đường ra mỗi bên.

7. Các vấn đề khác

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chú ý thực hiện các công việc theo đúng tiến độ lãnh đạo Bộ đã kết luận. Giao vụ Kế hoạch Đầu tư làm đầu mối đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Đề nghị tỉnh Bạc Liêu quan tâm giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công các dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Bạc Liêu để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu;
- Vụ: KHĐT;
- Các Cục: QLXD&CLCTGT, Đường bộ Việt Nam;
- PMU 1, PMU18;
- Lưu VT, TH (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
Bùi Nguyên Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 401/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.142
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91