Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 40/TB-VPCP về kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 32 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 40/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 40/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 32 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 14 tháng 01 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp lần thứ 32 để đánh giá hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2009, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 và xây dựng Kế hoạch Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XIII.

Sau khi nghe đại diện Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã kết luận và cho ý kiến chỉ đạo như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2009:

1. Hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương được triển khai thực hiện theo quy chế, duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ. Nhiều thành viên Hội đồng đã tích cực đôn đốc kiểm tra phong trào thi đua, qua đó đã có tác động tích cực đến các Bộ, ngành và địa phương; bên cạnh đó một số thành viên Hội đồng do bận công việc chuyên môn nên chưa tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng;

2. Công tác thi đua khen thưởng năm 2009 đã có nhiều đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước;

3. Phong trào thi đua đã có nhiều hiệu quả tích cực và thiết thực; Chất lượng khen thưởng đã được nâng lên một bước. Tuy nhiên phong trào thi đua phát động rộng nhưng còn chưa sâu, hiệu quả của việc nhân điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Công tác thi đua khen thưởng tuy có tiến bộ, nhưng người được khen thưởng, đơn vị được khen thưởng chưa nổi bật. Cần xem xét lại một số tiêu chí khen thưởng. Khen thưởng phải được nhân dân đồng tình, tôn vinh, học tập.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2010

1. Quán triệt Nghị quyết của Quốc hội khoá XII, tại kỳ họp thứ 6, Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; phát huy tinh thần 62 năm ngày Bác Hồ ra lợi kêu gọi "Thi đua ái quốc", Hội đồng Thi đua - Khen thương các cấp và mỗi Bộ, ngành, địa phương căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể để chủ động có các biện pháp chỉ đạo, phát động thi đua trên các lĩnh vực công tác và trên phạm vi cả nước nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

2. Nâng cao chất lượng khen thưởng. Khen thưởng phải chính xác, được nhân dân đồng tình và noi gương. Chú ý khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt lưu ý khen thưởng đối với người trực tiếp lao động sản xuất.

3. Giao Bộ Nội vụ:

- Tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp;

- Sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi một số điều Luật Thi đua Khen thưởng và ban hành Quy chế "Tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp".

III. VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII:

1. Trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, Hội đồng Thi đua-khen thưởng Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Nội dung Đại hội cần tập trung: Tổng kết đánh giá phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2006-20 1 0), đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới; Tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa phong trào Thi đua yêu nước trên phạm vi toàn quốc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triền kinh tế - xã hội 5 năm 2010 - 2015.

3. Đại hội phải đảm bảo yêu cầu của không khí thi đua, phấn khởi, trang trọng tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

4. Chủ đề của Đại hội là: Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015.

5. Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII diễn ra trong khoảng thời gian cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2010, tại Thủ đô Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 40/TB-VPCP về kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 32 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.351
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.4.196