Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 40/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công ước quốc tế về Thống nhất quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air) do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 40/2018/TB-LPQT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao Người ký: Lê Hải Triều
Ngày ban hành: 09/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2018/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công ước quốc tế về Thống nhất một số quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air) thông qua ngày 28 tháng 5 năm 1999 tại Môn-trê-an, có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Khi tham gia Công ước quốc tế về Thống nhất một số quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên b:

“Upon acceding to the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, done at Montreal on 28 May 1999, the Socialist Republic of Viet Nam declares, in accordance with Article 57 of this Convention, that the Convention shall not apply to:

a) international carriage by air performed and operated directly by the Socialist Republic of Viet Nam for non-commercial purposes in respect to its functions and duties ans a sovereign State; and/or

b) the carriage of persons, cargo and baggage for its military authorities on aircraft registered in or leased by the Socialist Republic of Viet Nam, the whole capacity of which has been reserved by or on behalf of such authorities”

(Tạm dịch: Trong việc gia nhập Công ước thống nhất một số quy tắc vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không làm tại Montreal ngày 28 tháng 5 năm 1999, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố theo Điều 57 của Công ước này rằng, Công ước sẽ không áp dụng đối với:

a) Vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện và khai thác trực tiếp vì mục đích phi thương mại nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ của một quốc gia có chủ quyền; và/hoặc

b) Vận chuyển người, hàng hóa và hành lý cho các cơ quan quân sự của mình trên tàu bay được đăng ký quốc tịch tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được thuê bởi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với toàn bộ trọng tải chuyên chở được đặt riêng bởi các cơ quan này hoặc nhân danh các cơ quan này.)

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Hải Triều

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 40/2018/TB-LPQT về hiệu lực Công ước quốc tế về Thống nhất quy tắc đối với vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air) do Bộ Ngoại giao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


121
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16