Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 399/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc giải quyết bù giá nhựa đường các hợp đồng thuộc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An, dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và bổ sung, điều chỉnh điều kiện hợp đồng về trượt giá của dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB (TDA3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 399/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 399/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT BÙ GIÁ NHỰA ĐƯỜNG CÁC HỢP ĐỒNG THUỘC ĐOẠN THANH HÓA - NGHỆ AN, DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 1) VÀ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VỀ TRƯỢT GIÁ CỦA DỰ ÁN NÂNG CẤP TỈNH LỘ VỐN VAY ADB (TDA3)

Ngày 03/9/2008, tại cơ quan Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, đã chủ trì cuộc họp về việc bù giá nhựa đường các hợp đồng thuộc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An, Dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và bổ sung, điều chỉnh điều kiện hợp đồng về trượt giá của Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB (Tiểu dự án 3). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục QLXD&CLCTGT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và Ban QLDA6 (có danh sách kèm theo).

Sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Ban QLDA6 báo cáo về nội dung hợp đồng đã ký, các vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán và kiến nghị bổ sung bù giá vật liệu nhựa đường của đoạn Thanh Hóa - Nghệ An và điều chỉnh, bổ sung điều kiện hợp đồng về trượt giá của Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB, ý kiến của các thành viên tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thống nhất kết luận như sau:

1. Việc bù giá nhựa đường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Thanh Hóa - Nghệ An:

- Về chủ trương: Trong hợp đồng ký giữa Ban QLDA đường Hồ Chí Minh với các Nhà thầu xây dựng đoạn Thanh Hóa - Nghệ An quy định một số loại vật tư, vật liệu được bù giá là xi măng, sắt thép, gỗ, xăng dầu .., chưa ghi rõ nhựa đường. Do vậy, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh có văn bản số 1635/ĐHCM-DA2 ngày 05/8/2008 báo cáo Bộ nội dung trên và đề nghị cho phép được bù giá cả nhựa đường.

Các thành viên Hội nghị đã thảo luận và thấy rằng nhựa đường là vật tư chính trong công tác làm đường, đồng thời là vật tư nhập ngoại, Bộ đã chấp thuận và cho phép bù giá ở nhiều dự án khác đã được quy định tại văn bản số 6412/BGTVT-CGĐ ngày 19/10/2006. Do vậy, thống nhất và cho phép Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được tính bù giá nhựa đường cho các gói thầu đã thi công thông qua đấu thầu tuyển chọn nhà thầu đoạn từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Để thực hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm thủ tục bổ sung điều kiện hợp đồng tính trượt giá nhựa đường.

- Về phương pháp bù giá nhựa đường: thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tại Văn bản số 6412/BGTVT-CGĐ ngày 19/10/2006.

- Những vướng mắc trong quá trình thanh, quyết toán, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh có văn bản báo cáo cụ thể.

2. Việc điều chỉnh, bổ sung điều kiện hợp đồng về trượt giá của Tiểu dự án 3, Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB:

- Về chủ trương: Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/1/2008 và văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 về việc điều chỉnh giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng. Ngày 17/4/2008, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Ban QLDA6 đã tiến hành làm việc với Nhà tài trợ, hiện tại nhà tài trợ (Ngân hàng ADB) đã có thư và đồng ý với đề nghị của Ban về việc bù giá cho các hợp đồng thuộc Tiểu dự án 3.

- Bộ chấp thuận đề nghị của Ban QLDA6 và cho phép bù giá cho các gói thầu của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Yêu cầu Ban QLDA6 triển khai thủ tục điều chỉnh, bổ sung điều kiện hợp đồng và tiến hành điều chỉnh giá cho các khối lượng hoàn thành từ 1/1/2007 cho tới nay.

- Về nội dung hợp đồng bổ sung trượt giá vật liệu: Ban QLDA 6 đã có văn bản đề nghị tính trượt giá vật liệu theo công thức. Yêu cầu Ban gửi các Nhà thầu thi công để có ý kiến thống nhất. Sau khi có văn bản của nhà thầu, Ban trình Bộ xem xét chấp thuận nội dung phụ lục hợp đồng bổ sung (Lưu ý: Công thức điều chỉnh giá cần ghi rõ và cụ thể về thời điểm tính chỉ gốc, thời điểm tính trượt giá, hạng mục tính trượt giá…

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp và cùng triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các thành phần dự họp;
- Lưu: VT - CQLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 399/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc giải quyết bù giá nhựa đường các hợp đồng thuộc đoạn Thanh Hóa - Nghệ An, dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) và bổ sung, điều chỉnh điều kiện hợp đồng về trượt giá của dự án nâng cấp tỉnh lộ vốn vay ADB (TDA3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77