Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 396/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 03/9/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 396/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Bùi Nguyên Long
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 - CẢNG HKQT NỘI BÀI NGÀY 03/9/2008

Ngày 03/9/2008, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ GTVT.

Triển khai văn bản số 159/TB-VPCP ngày 07/7/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án nhà ga T2, sau khi nghe Cụm cảng hàng không miền Bắc báo cáo tình hình triển khai dự án, ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo và ý kiến các Cục, Vụ, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Quy mô dự án: Yêu cầu Cụm cảng HKMB chỉ đạo Tư vấn hoàn chỉnh và trình cả hai phương án:

- Phương án 1: Nhà ga công suất 10 triệu hành khách/năm;

- Phương án 2: Nhà ga công suất 15 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 1 xây dựng khối trung tâm công suất 15 triệu hành khách/năm, phần 2 cánh công suất 10 triệu hành khách/năm để khai thác nhà ga với công suất 10 triệu hành khách/năm. Giai đoạn 2 sẽ hoàn chỉnh nốt phần 2 cánh. Tính toán phương án đầu tư ngay công suất 15 triệu hành khách/năm.

- Sẽ báo cáo tổng thể các phương án để lãnh đạo Bộ quyết định.

- Về Hệ thống cung cấp nhiên liệu: Yêu cầu thiết kế hệ thống hoàn chỉnh bao gồm đường ống nằm dưới sân đỗ máy bay nhà ga T2 và kho cung cấp nhiên liệu. Chỉ đưa vào dự án chi phí GPMB, chi phí đầu tư đường ống và chi phí tư vấn có liên quan. Chi phí đầu tư kho cung cấp nhiên liệu không đưa vào dự án này.

2. Phương án thiết kế sơ bộ:

- Yêu cầu Cụm cảng HKMB chỉ đạo Tư vấn lập phương án kiến trúc cho phương án qui mô 1 và 2 nêu trên, cụ thể:

+ Về mặt bằng: lập cho cả Phương án 1 và phương án 2.

+ Về mặt đứng: lập cho Phương án 1 (5 kiểu dáng mặt đứng).

- Yêu cầu Cụm cảng HKMB chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu hình dáng cột kèo truyền thống Việt Nam để điều chỉnh chi tiết đầu cột Phương án 1 (Wing Complex) và Phương án 3 (Silk Drape). Nghiên cứu để đưa ý tưởng kiểu dáng Chùa Một Cột vào trong thiết kế nội thất sau này. Trình Bộ GTVT các Phương án thiết kế sơ bộ trước ngày 15/9/2008.

- Vụ KHĐT chủ trì xin ý kiến Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội về 5 phương án kiến trúc mặt đứng nhà ga trước ngày 15/9/2008.

3. Phương án tài chính:

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 254/TB-VPCP ngày 10/12/2007 cho phép dự án sử dụng nguồn vốn vay trong nước từ quỹ dự trữ ngoại tệ. Tuy nhiên tại văn bản số 364/QĐ-TTg ngày 7/4/2008 của Văn phòng Chính phủ chỉ phân bổ cho dự án 420 tỷ đồng.

- Yêu cầu TCT Cảng HKMB lập phương án tài chính theo điều kiện vay vốn của Ngân hàng phát triển Việt Nam tại văn bản số 41/NHPT-TDTW ngày 29/8/2008. Theo phương án này, nếu hiệu quả tài chính thấp sẽ xây dựng phương án có thể hoàn vốn với phần còn lại đề nghị Nhà nước hỗ trợ.

- Vụ Tài chính, Cục HKVN làm việc với TCT Cảng HKMB để hoàn thành Phương án tài chính và TCT trình Bộ trước ngày 15/9/2008.

- Vụ KHĐT chủ trì xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT về Phương án tài chính của dự án để sau đó trình Thủ tướng Chính phủ bố trí đủ vốn cho dự án.

4. Các bước triển khai:

- Đồng ý tách phần tài chính riêng để phê duyệt Phương án thiết kế sơ bộ trước.

- Giao cho Cụm cảng HKMB khẩn trương lựa chọn Tư vấn thẩm tra Tổng mức đầu tư.

- Cụm cảng HKMB trình danh mục các tiêu chuẩn thiết kế dự kiến sẽ áp dụng trước ngày 15/9/2008.

- Đồng ý để Cụm cảng HKMB có Tờ trình đề nghị chỉ định thầu Công ty tư vấn sân bay Nhật Bản (JAC) thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát.

- Phần xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị của dự án sử dụng hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi.

5. Tiến độ triển khai:

- Cuối tháng 9/2008 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tài chính (sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT).

- Tháng 10/2008 phê duyệt Phương án thiết kế sơ bộ (sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội về kiến trúc mặt đứng nhà ga).

- Tháng 11/2008 phê duyệt Dự án (F/S).

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Cục HKVN;
- Cục QLXD & CLCTGT;
- TCT Cảng HK, miền Bắc;
- Ban QLDA nhà ga T2 Nội Bài;
-Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 396/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 03/9/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185