Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 393/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức về việc điều chỉnh giá và điều kiện hợp đồng thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 393/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 393/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH (GIAI ĐOẠN I)

Ngày 4 tháng 9 năm 2008, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh giá và điều kiện hợp đồng dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn 1). Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) và các Nhà thầu tham gia dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I).

Sau khi nghe Chủ đầu tư (VEC) báo cáo về tình hình thực hiện Dự án, nội dung điều chỉnh giá và điều kiện hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp đang triển khai thực hiện thuộc Dự án; ý kiến của đại diện Cục QLXD&CL CTGT, các Vụ Kế hoạch đầu tư, tài chính, Khoa học công nghệ và Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Về tiến độ thi công:

Đánh giá chung tất cả các gói thầu thi công xây dựng Dự án cho đến nay đều chậm so với tiến độ yêu cầu, chủ yếu do các nguyên nhân khách quan như:

- Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chậm và chưa đồng bộ gây khó khăn cho việc tổ chức thi công của các nhà thầu, đến nay vẫn còn một số đoạn Hội đồng GPMB địa phương chưa bàn giao được mặt bằng cho Dự án: Hà Nội (Hà Tây cũ) 177 m; Hà Nam 2.021 m; Nam Định 2.846 m.

- Mặt khác, trong thời gian từ năm 2007 đến nay, tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động, đặc biệt là giá vật tư vật liệu xây dựng có những biến động lớn dẫn đến các Nhà thầu không đủ điều kiện ứng vốn để đầu tư mua vật tư vật liệu phục vụ thi công công trình. Để tiếp tục thi công, các Nhà thầu phải chờ đợi được điều chỉnh giá, trong khi chủ đầu tư lúng túng, e ngại khi thực hiện các văn bản hướng dẫn về điều chỉnh giá được ban hành trong thời gian vừa qua.

- Để đẩy nhanh tiến độ thi công: Giao VEC làm việc với các địa phương để giải quyết dứt điểm những vị trí còn vướng mắc mặt bằng. Trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ để làm việc UBND các tỉnh để giải quyết. VEC chuẩn bị hồ sơ và đăng ký lịch để lãnh đạo Bộ làm việc với các địa phương trước ngày 25/9/2008.

Đồng thời để giải quyết khó khăn cho các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ Dự án cho phép VEC tạm ứng bổ sung hợp đồng trên nguyên tắc không vượt quá 20% giá trị hợp đồng đã ký kết, sau khi có dự toán tạm duyệt sẽ thực hiện tạm ứng, tạm thanh toán theo quy định.

2. Về điều chỉnh điều kiện điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản số 1551/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng:

Hầu hết các gói thầu của dự án đã tổ chức đấu thầu từ cuối năm 2005 – 2007 khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng chưa ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, quy định về hợp đồng xây dựng (trong đó có công chức điều chỉnh giá) cho nên hồ sơ mời thầu của các gói thầu được lập và duyệt trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành tại thời điểm và vận dụng tham khảo hồ sơ mời thầu của một số dự án lớn đã thực hiện, đã quy định một số điều kiện hợp đồng liên quan đến điều chỉnh giá hợp đồng.

Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (NĐ 99/CP) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 99/CP đã được ban hành, tuy nhiên việc điều chỉnh giá vẫn chưa được hướng dẫn để xử lý trong trường hợp biến động giá.

Trước tình hình biến động giá ảnh hưởng đến dự án đầu tư và các doanh nghiệp xây dựng trong cả nước, Chính phủ đã có Nghị quyết 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp; văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 và văn bản số 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 về điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng; văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư 09/2008/TT-BXD. Bộ GTVT ban hành các văn bản số 4199/BGTVT-CGĐ ngày 02/6/2008, số 5927/BGTVT-QLXD ngày 11/8/2008 về việc thực hiện Thông tư 09/BXD và các văn bản hướng dẫn bổ sung. Đến nay các văn bản hướng dẫn, quy định về điều chỉnh giá đã cơ bản đầy đủ để triển khai thực hiện. Tuy nhiên các nội dung quy định bù trừ chi phí trực tiếp chỉ nên áp dụng để xử lý tình huống biến động giá hiện nay, về lâu dài cần nghiên cứu áp dụng theo công thức điều chỉnh giá khoa học và phù hợp với thực tiễn.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế và ý kiến của các cơ quan tham mưu. Với vai trò cấp quyết định đầu tư đối với dự án này, Bộ chấp thuận và cho phép thực hiện:

a) Cho phép điều chỉnh điều kiện hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trên nguyên tắc:

- Bỏ quy định thời gian tính trượt giá từ tháng thứ 13 kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng, cho phép thực hiện theo quy định hiện hành.

- Về phạm vi giới hạn điều chỉnh giá: bỏ điều kiện chỉ điều chỉnh giá cho các hạng mục chính có giá trị ≥ 2% giá trị hợp đồng cho từng hạng mục.

- Cho phép áp dụng Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và các văn bản hướng dẫn (của Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải) về thực hiện Thông tư 09/2008/BXD cho việc điều chỉnh giá của các khối lượng thực hiện từ năm 2007.

- Điều chỉnh trượt giá về nhân công, đơn giá máy thi công theo quy định của các văn bản pháp luật đã ban hành.

b) Yêu cầu Chủ đầu tư, các Nhà thầu thành lập Tổ công tác trong thời gian sớm nhất tập trung lập, trình, duyệt điều chỉnh giá và điều chỉnh điều kiện hợp đồng (xác định khối lượng, đơn giá điều chỉnh phù hợp với quy định). Tổng giám đốc VEC khẩn trương tạm duyệt các hồ sơ điều chỉnh làm cơ sở tạm ứng và tạm thanh toán cho các Nhà thầu theo quy định.

VEC làm việc trực tiếp với từng nhà thầu yêu cầu cam kết tiến độ thực hiện theo thời gian hợp đồng được gia hạn, trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ đã gia hạn sẽ không được điều chỉnh giá.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Thứ trưởng Thường trực để các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, QLXD (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 393/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức về việc điều chỉnh giá và điều kiện hợp đồng thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.852
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127