Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 39/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ và dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 39/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 29/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ CÔNG CHỨC CÓ TÀI NĂNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ VÀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ và dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công an, Nội vụ, Ủy ban dân tộc và Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ báo cáo về nội dung các dự thảo Nghị định và ý kiến các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Về dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ

Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các cơ quan hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ, trong đó có chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số. Làm rõ tiêu chí chung xác định công chức có tài năng làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa. Phối hp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất chính sách đãi ngộ về vật chất và tinh thần, tạo môi trường, cơ chế phát huy tài năng trong hoạt động công vụ, bảo đảm khả thi.

2. Về dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

- Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ, trong đó quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với các Luật hiện hành.

- Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quá trình triển khai Kết luận số 86-KL/TW ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, nêu những vướng mắc trong điều kiện chưa sa đi, bsung các Luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Y tế, Nội vụ, LĐTBXH, CA, QP, GDĐT, KHCN, UBDT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Kh
c Định, các Vụ: PL, KGVX, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV(3).
TCH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 39/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về trọng dụng và đãi ngộ công chức có tài năng trong hoạt động công vụ và dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234