Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 387/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về các vấn đề liên quan đến xét thầu các gói thầu NPP/CP1.3 (Ninh Bình – Thanh Hóa), NIP/CP9 (Cửa Ông – Mông Dương) và 03 gói thầu NCB thuộc dự án chống ngập lụt và giao thông đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 387/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 05/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 387/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN XÉT THẦU CÁC GÓI THẦU NPP/CP1.3 (NINH BÌNH – THANH HÓA), NIP/CP9 (CỬA ÔNG – MÔNG DƯƠNG) VÀ 03 GÓI THẦU NCB THUỘC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP LỤT VÀ GIAO THÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 4 tháng 9 năm 2008, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về các vấn đề liên quan đến xét thầu các gói thầu NPP/CP1.3 (Ninh Bình – Thanh Hóa), NIP/CP9 (Cửa Ông  - Mông Dương) và 03 gói thầu NCB thuộc Dự án chống ngập lụt và giao thông đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 1, 2.

Sau khi nghe Ban QLDA 1, Ban QLDA 2 báo cáo quá trình tổ chức đấu thầu các gói thầu nêu trên và ý kiến tham gia của các Vụ, Cục liên quan, để thực hiện ý kiến của WB tại công thư ngày 25/8/2008, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Yêu cầu các Ban QLDA 1 và 2 khẩn trương rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quá trình tổ chức đấu thầu có gói thầu: NPP/CP1.3 (Ninh Bình – Thanh Hóa), NIP/CP9 (Cửa Ông – Mông Dương) và 03 gói thầu NCB thuộc Dự án chống ngập lụt và giao thông đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và tuân thủ các quy định của Nhà nước và của nhà tài trợ. Các Ban QLDA chịu trách nhiệm về quá trình tổ chức và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của các gói thầu do mình đảm nhận.

2. Trong tình hình hiện nay, Công ty Cổ phần Hoàng An và một số nhà thầu khác đang được kiến nghị trúng thầu các gói thầu nêu trên, đề nghị các Ban QLDA yêu cầu nhà thầu này báo cáo giải trình rõ khả năng tài chính, thiết bị, nhân lực đảm bảo đáp ứng việc thi công đồng thời các khối lượng tương ứng của các gói thầu. Trên cơ sở đó các Ban QLDA đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu theo quy định.

3. Sau khi có báo cáo của các Ban QLDA theo nội dung yêu cầu tại mục 1, 2 nêu trên, giao Cục Quản lý xây dựng và CL CTGT tổng hợp, soạn thảo văn bản Bộ Giao thông vận tải gửi WB về kết quả thực hiện và đề nghị triển khai các bước tiếp theo.

Ban QLDA 1 và Ban QLDA 2 lưu ý rút kinh nghiệm về việc không kịp thời trao đổi, báo cáo các cơ quan tham mưu của Bộ các ý kiến của nhà tài trợ liên quan đến quá trình đánh giá, thẩm định các gói thầu nêu trên.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Thứ trưởng để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT,

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 387/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về các vấn đề liên quan đến xét thầu các gói thầu NPP/CP1.3 (Ninh Bình – Thanh Hóa), NIP/CP9 (Cửa Ông – Mông Dương) và 03 gói thầu NCB thuộc dự án chống ngập lụt và giao thông đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status

IP: 54.166.181.58