Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 383/TB-VTLTNN về việc kết quả Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình công tác văn thư, lưu trữ từ 2001 đến nay tại các bộ, ngành Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 383/TB-VTLTNN Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 06/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phú
-------

Số: 383/TB-VTLTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05/2007/CT-TTG NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỪ 2001 ĐẾN NAY TẠI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

Được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, ngày 24 tháng 4 năm 2008 tại quận Đồ sơn, thành phố Hải Phòng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình công tác văn thư, lưu trữ từ 2001 đến nay tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 (sau đây gọi là các Bộ, ngành trung ương).

Hội nghị đã được vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Nghĩa, Uỷ vên Ban Thương vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm: 135 đại biểu từ các Bộ, ngành trung ương và đại diện một số cơ quan tại thành phố Hải Phòng, trong đó:

- Đại biểu các Bộ, ngành trung ương gồm: 92 đại biểu của 42/52 cơ quan được triệu tập (22 Bộ, cơ quan ngang Bộ; 07 cơ quan thuộc Chính phủ; 13 tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91), trong đó có: 21 Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; 42 Trưởng, Phó phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; 29 cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ.

- Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, lãnh đạo và một số cán bộ chuyên môn các phòng, ban và đơn vị trực thuộc.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và tình hình công  tác văn thư, lưu trữ từ 2001 đến nay tại các Bộ, ngành trung ương, đã có 4 tham luận và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Nhìn chung, các tham luận và phát biểu ý kiến đều nhất trí với nhận xét, đánh giá trong dự thảo Báo cáo của Cục về những kết quả đạt được; ưu điểm, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị và tình hình công tác văn thư, lưu trữ từ 2001 đến nay tại các Bộ, ngành trung ương và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng trao đổi những kinh nghiệp tốt, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành các văn bản tại cơ quan, đơn vị mình và đề xuất một số kiến nghị về quản lý, chỉ đạo công tác này đối với các Bộ, ngành trung ương nói chung, trong việc thực hiện Chỉ thị, các vaă bản quy phạm pháp luậ và văn bản hướng dẫn khác nói riêng, Cụ thể như sau:

- Xây dựng định mức biên chế, tiêu chuẩn chức danh, ngạch, bậc lương và phụ cấp trách nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ, đặc bietẹ là cán bộ làm công tác văn thư trong các cơ quan;

- Tăng cường các lớp  bồi dưỡng thi nâng ngạch, bậc, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ;

- Nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 21/2005/TT-BNV ngày 01/02/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cho phù hợp với thực tế;

- Xây dựng định mức chi cho công tác văn thư, lưu trữ để các cơ quan có căn cứ trình dự toán hàng năm;

- Sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp với các tiêu chí và điểm trong kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ…

Trong chương trình Hội nghị, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước còn tổ chức tổng kết kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ của các Bộ, ngành trung ương năm 2006 – 2007. Kết quả, đã có 2 tập thể là Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tặng Cờ thi đua của Bộ Nội  vụ; 6 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ Nội vụ và 14 tập thể được tặng Giấy khen của  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Ngoài ra, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước còn tổ chức giới thiệu Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng.

Để công tác văn thư, lưu trữ tại các Bộ, ngành trung ương tiếp tục phát triển, trong thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành cùng với các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của Bộ, ngành mình, căn cứ phương hướng, nhiệm vụ  chung được đề ra tại dự thảo Báo cáo.

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTG của Thủ tướng và tình hình công tác văn thư, lưu trữ từ 2001 đến nay tại các Bộ, ngành trung ương đã đạt được những mục tiêu đề ra. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước xin thông báo một số nội dung và kết quả của Hội nghị để các cơ quan biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Cp;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Tập đoàn kinh tế nhà nưwcs và tổng công ty 91;
- Lãnh đạo cục (03);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục;
- Website Cục VT & LTNN;
- Lưu: VT, NVTW (02)

Q. CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 383/TB-VTLTNN về việc kết quả Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình công tác văn thư, lưu trữ từ 2001 đến nay tại các bộ, ngành Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.601
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54