Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 378/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 378/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 378/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN TẠI CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Ngày 21/08/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ, Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa, Cục Hàng hải Việt Nam, TEDI South, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (có danh sách kèm theo).

Sau khi nghe Viện Chiến lược và Phát triển GTVT (đơn vị tư vấn) báo cáo nội dung Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm và ý kiến góp ý các đại biểu dự họp, Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Cảng cảng cạn (nội địa) là đầu mối vận tải, là một bộ phận của kết cấu hạ tầng giao thông và có vai trò rất quan trọng nên phát triển hệ thống cảng cạn trong bối cảnh hiện nay ở nước ta là cần thiết.

2. Do cảng cạn có những đặc thù riêng khác với cảng biển, vì vậy quy hoạch hệ thống cảng cạn cần đi theo hướng xác định một hệ thống các tiêu chí cần phải có. Tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương nhất là sự hình thành các khu kinh tế, khu công nghiệp và nhu cầu thành lập các hành lang vận tải cũng như nhu cầu cần có điểm thông quan sâu trong nội địa mà Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố sẽ quyết định việc thành lập cảng nội địa trên cơ sở tham khảo ý kiến Bộ Tài chính và Bộ GTVT.

3. Yêu cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT cập nhật, bổ sung và hoàn thiện báo cáo quy hoạch trên cơ sở các nội dung chính sau:

a) Nghiên cứu kỹ để đưa ra định nghĩa về cảng cạn và các tên gọi tương tự như cảng nội địa, cảng container nội địa ….Phân biệt giữa cảng cạn và địa điểm thông quan nội địa (chức năng, cơ chế hoạt động …).

b) Cập nhật và bổ sung số liệu hiện trạng và dự báo hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container qua các cảng biển Việt Nam đến thời điểm năm 2007. Phần dự báo cần cập nhật về quy hoạch phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất trên toàn quốc.

c) Xây dựng hệ thống tiêu chí (cần và đủ) cho việc hình thành điểm thông quan nội địa; cảng cạn để làm căn cứ cho UBND địa phương xem xét quyết định việc thành lập trên địa bàn.

d) Bổ sung nội dung cơ chế, chính sách triển khai thực hiện quy hoạch.

4. Tiến độ thực hiện: Yêu cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT hoàn thiện và trình Bộ trong tháng 10/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 378/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183