Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 375/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Pá Uôn - QL279 và dự án xây dựng QL12 đoạn km66-km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 375/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 375/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU PÁ UÔN - QL279 VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG QL12 ĐOẠN KM66-KM102 (BAO GỒM CẦU HANG TÔM)

Ngày 17/8/2009, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Pá Uôn - QL279 và dự án xây dựng QL12 Km66-Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ GTVT, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Ban QLDA 1, Tư vấn thiết kế - Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI), Tư vấn giám sát - Viện Khoa học công nghệ GTVT. Sau khi nghe Ban QLDA 1 và các đơn vị báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án, các khó khăn vướng mắc, các đề xuất và ý kiến của các cơ quan liên quan, Thứ trưởng kết luận như sau:

Bộ GTVT ghi nhận sự cố gắng của Ban QLDA 1, các nhà thầu và các cơ quan, đơn vị tham gia dự án thời gian qua: Tiến độ thi công được kiểm soát, chất lượng các hạng mục công trình được đảm bảo, thực hiện tương đối tốt công tác quản lý an toàn lao động; Tiến độ thực hiện các hạng mục chính cơ bản đạt được theo yêu cầu. Tuy vậy, một số hạng mục xây dựng cầu Pá Uôn chưa đạt tiến độ theo kế hoạch tháng 7/2009, tiến độ thi công một số gói thầu QL12 còn chậm, công tác an toàn lao động cần phải thực hiện triệt để hơn.

Tình hình thời tiết hiện nay không thuận lợi do đã vào mùa mưa lũ, các dự án đều có yêu cầu khẩn trương về tiến độ xây dựng, đòi hỏi sự cố gắng và nỗ lực cao nhất của các đơn vị tham gia thực hiện. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tham gia dự án thực hiện các nội dung sau:

1. Về tiến độ thi công: Ban QLDA 1 tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu bám sát tiến độ tổng thể của từng dự án để lập và giao kế hoạch thi công hằng tháng cho phù hợp, kiên quyết chỉ đạo thi công những hạng mục khối lượng chậm tiến độ bù vào tháng kế tiếp, không được ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Kiểm tra rà soát việc chuẩn bị nhân lực, vật tư dự trữ, thiết bị phục vụ thi công, phương án phòng chống bão lụt và đảm bảo giao thông tại từng gói thầu, đáp ứng được yêu cầu thi công liên tục và an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Công tác quản lý thi công xây dựng: Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc công tác quản lý về chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và môi trường. Tăng cường công tác giám sát của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án để kịp thời phục vụ thi công. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, tuyệt đối không để xẩy ra các vi phạm về an toàn lao động, an toàn trong sử dụng điện và phòng chống cháy nổ.

3. Một số nội dung cụ thể đối với các dự án:

3.1. Dự án xây dựng cầu Pá Uôn - QL279:

Ban QLDA 1 trực tiếp làm việc với nhà thầu về giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện lao lắp dầm tại gói thầu số 1 để kịp tiến độ thi công các khối dầm K18 tại trụ T5 và T9 theo công nghệ đã duyệt; Đẩy nhanh tiến độ thi công trụ T6, chậm nhất trong tháng 10/2009 phải hoàn thành khối K0 cuối cùng để phù hợp với tiến độ chung của dự án.

Để chủ động về tiến độ thi công, chấp thuận cho Ban QLDA1 chỉ đạo Tư vấn thiết kế lập các phương án công nghệ: Thi công khối dầm K18 tại trụ T5 và T9 trong điều kiện chưa có đối trọng của nhịp dầm BTCT L=39m và phương án lao dầm nhịp tiếp theo trên hệ dầm L=39m (đã có dầm ngang) của nhịp trước chưa thi công bản mặt cầu để lựa chọn phương án tối ưu về an toàn, tiến độ và kinh phí. Giao Cục Quản lý Xây dựng và CL CTGT chủ trì, Vụ Khoa học công nghệ phối hợp thẩm định để trình duyệt.

Các nhà thầu sớm trình duyệt công nghệ thi công các khối dầm (sau khối K0) để việc thi công được liên tục, không phải chờ đợi.

Khẩn trương triển khai hạng mục sửa chữa đảm bảo giao thông Tỉnh lộ 107 để đảm bảo giao thông ngoại tuyến phục vụ dự án.

3.2. Dự án xây dựng QL12 đoạn Km66-Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm):

Yêu cầu Ban QLDA 1 căn cứ tiến độ chung của dự án để chỉ đạo các nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết cho từng gói thầu QL12 và từng hạng mục công trình cầu Hang Tôm. Ưu tiên tiến độ thi công cầu cống và các công trình trên tuyến, hoàn thành dự án trước 30/6/2010 theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa lũ năm 2009, chủ động và có kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn Lai Châu và Điện Biên để giải quyết và ứng cứu đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Chỉ đạo thi công gọn và dứt điểm từng hạng mục, đổ đất đúng vị trí quy định, không đẩy ngang sang ta luy, không làm ảnh hưởng khả năng thoát lũ của dòng chảy; thi công rãnh đỉnh để cắt nước chống sụt trượt.

Phối hợp tốt với địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, báo cáo Bộ kịp thời các vướng mắc để kịp thời xử lý.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Các Thứ trưởng (để b/c);
 - Các đơn vị dự họp;
 - Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 375/TB-BGTVT ngày 20/08/2009 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Pá Uôn - QL279 và dự án xây dựng QL12 đoạn km66-km102 (bao gồm cầu Hang Tôm) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.339

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250