Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 374/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp triển khai dự án nâng cấp QL15 đoạn qua Hòa Bình và Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 374/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 374/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI DỰ ÁN NÂNG CẤP QL15 ĐOẠN QUA HÒA BÌNH VÀ THANH HÓA

Ngày 21 tháng 8 năm 2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Nâng cấp QL15 đoạn qua Hòa Bình và Thanh Hóa. Tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ KHĐT; Vụ KHCN; Vụ Tài chính, Cục QLXD&CLCTGT, Cục ĐBVN, Ban QLDA 2. Sau khi nghe Cục ĐBVN và TVTK báo cáo, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật

- Thống nhất đầu tư nâng cấp QL15 đoạn qua Hòa Bình và Thanh Hóa với quy mô đường cấp III miền núi, trong đó công trình cầu và đường đầu tư đồng bộ;

- Tại các vị trí địa hình khó khăn, địa chất không ổn định cho phép nghiên cứu xây dựng tuyến tránh, xây dựng công trình hầm hoặc cần cạn để đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến nhằm giảm thiểu việc xử lý sụt trượt về sau. Lưu ý xây dựng đầy đủ công trình phòng hộ, mở rộng đường cong tại các vị trí khuất tầm nhìn v.v. đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

2. Công tác triển khai dự án:

- Cho phép tách dự án nâng cấp QL15 đoạn qua Hòa Bình và Thanh Hóa thành 03 tiểu dự án, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng tuyến tránh ngập thủy điện Hồi Xuân đảm bảo tiến độ tích nước của thủy điện trước 10/2010, cụ thể:

+ Tiểu dự án 1: Đoạn qua tỉnh Hòa Bình từ Km0+00 (ngã ba Tòng Đậu) đến Km20+00 hết ranh giới tỉnh Hòa Bình (L = 20Km).

+ Tiểu dự án 2:  Đoạn tránh ngập Thủy điện Hồi Xuân từ Km20+00 (bắt đầu ranh giới Thanh Hóa) đến Km47+100 (L = 27 km).

+ Tiểu dự án 3: Đoạn từ Km47+00-:-Km109+00 thuộc tỉnh Thanh Hóa (L=62Km).

- Giao Vụ KHĐT tham mưu Lãnh đạo Bộ dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chỉ định thầu tư vấn đối với tiểu dự án 2; ủy quyền cho Cục ĐBVN phê duyệt dự án đầu tư tiểu dự án 2.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr Nguyễn Hồng trường (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 374/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp triển khai dự án nâng cấp QL15 đoạn qua Hòa Bình và Thanh Hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23