Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 369/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xử lý, khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 369/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ, KHẮC PHỤC CÁC THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 4 GÂY RA

Ngày 18/8/2008, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp xử lý, khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Vụ KHĐT, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN), Ban QLDA1, Ban QLDA6, Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI).

Sau khi nghe Ban QLDA1, Ban QLDA6, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo về tình hình khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Biểu dương sự nỗ lực trong việc phòng chống lụt bão, khắc phục ách tắc, đảm bảo giao thông của các đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện như Ban QLDA 1, 6, khu QLĐB II và các nhà thầu thi công QL279, QL70, QL6. Do khối lượng sụt trượt là rất lớn nên đến nay các đường quốc lộ mới cơ bản thông xe được một chiều.

2. Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, các Chủ Đầu tư, các Ban QLDA chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục xử lý, khắc phục các hậu quả do bão lũ gây ra, huy động mọi nguồn lực (vật liệu, xe máy, nhân lực) thực hiện nhằm tránh ách tắc, đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt.

3. Thành lập ngay đoàn công tác bao gồm các Ban QLDA, TVTK, TVGS, nhà thầu có sự tham gia của các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT (Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam) để xác định toàn bộ khối lượng sụt lở do cơn bão số 4 gây ra, đưa ra giải pháp xử lý, kiên cố hóa phù hợp cho từng vị trí của các dự án. Rà soát nguồn vốn để thực hiện, ưu tiên nguồn vốn từ bảo hiểm và công tác đảm bảo giao thông, cần thiết bổ sung nguồn vốn của dự án vào giá trị xây lắp của từng gói thầu. Xử lý dứt điểm cho từng vị trí, đảm bảo thông hai làn xe, tiến độ thực hiện xong trước 31/8/2008.

4. Trên cơ sở xác định các vị trí, khối lượng sụt trượt, yêu cầu TEDI kiểm tra, rà soát điều kiện địa chất thủy văn, bổ sung, điều chỉnh, lập phương án chống sụt lở lâu dài để bổ sung khối lượng thực hiện vào từng gói thầu, tiến độ thực hiện hoàn thành trước 15/9/2008

5. Yêu cầu các Ban QLDA tập trung chỉ đạo nhà thầu, các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án QL70, QL6, QL279 cơ bản xong trước 31/12/2008, những đoạn khó khăn thảm được ít nhất 1 lớp BTN trước Tết âm lịch 2009 để hoàn thiện bàn giao toàn bộ dự án trong quý 1/2009. Đề xuất ngay giải pháp xử lý nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ như thực hiện việc điều chuyển khối lượng cho các nhà thầu khác thi công vượt tiến độ yêu cầu.

6. Đối với các dự án do Cục Đường bộ ủy thác cho các sở quản lý như Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 và dự án Cục ĐBVN trực tiếp làm chủ đầu tư, yêu cầu Cục Đường bộ chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả do bão lũ. Cần chỉ đạo sâu sát cụ thể hơn đối với các đơn vị thực hiện trong việc chuẩn bị ứng cứu, khắc phục hậu quả, đặc biệt là việc sử dụng nguồn vốn tại chỗ đối với các Hạt QLGT. Đưa ra các giải pháp xử lý, kiên cố hóa, nguồn vốn thực hiện, báo cáo Bộ kết quả thực hiện trước 31/8/2008. Riêng đối với Quốc lộ 279 đoạn nối Lào Cai đến Hà Giang giao Cục ĐBVN cho rà soát và đề xuất việc cải tạo nhằm hỗ trợ cho Quốc lộ 70 trong tình thế ách tắc giao thông.

7. Giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra khối lượng các dầm Benlây, dầm 1 có sẵn, cân đối, đề xuất tham mưu cho Bộ về việc các địa phương có thể mượn trong công tác đảm bảo giao thông và thu hồi lại khi thực hiện xong công việc này.

8. Giao Ban PCLB & TKCN tham mưu, dự thảo văn bản để Bộ gửi cho các đơn vị liên quan thực hiện công tác thống kê thiệt hại, kèm theo chi phí khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra. Trên cơ sở đó Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung kinh phí cho công tác phòng chống lụt bão.

9. Giao Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì kiểm tra đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất các giải pháp trong việc thực hiện khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Vụ KHĐT;
- Cục ĐBVN;
- Ban PCLB & TKCN:
- Ban QLDA 1, 6;
- TEDI;
- Lưu: VT, QLXD (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 369/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xử lý, khắc phục các thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36