Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 361/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 361/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 14/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 361/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP VỀ NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HẢI PHÒNG NĂM 2008

Ngày 14 tháng 8 năm 2008, tại Văn phòng Bộ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp để triển khai công tác nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2008. Tham dự cuộc họp đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Công ty Bảo đảm an toàn 1, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng và đại diện Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính của Bộ GTVT (Danh sách dự họp kèm theo).

Cuộc họp đã nghe Ông Vương Đình Lam, Cục trưởng Hàng hải Việt Nam và các đơn vị báo cáo tình hình thực tế và kế hoạch nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2008. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1. Việc nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2008 hiện rất cấp bách, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để có thể kịp thời thực hiện việc nạo vét duy tu luồng 2008 trước mùa mưa bão.

2. Do tính đặc thù và tính cấp bách của công tác nạo vét duy tu các luồng hàng hải, đồng thời do điều kiện thông báo vốn muộn của năm 2008, giao Vụ KHĐT khẩn trương thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam về hình thức triển khai công tác nạo vét nêu tại văn bản số 1632/CHHVN-KHĐT ngày 14/8/2008 đối với phần vốn thực hiện công tác nạo vét duy tu luồng năm 2008.

3. Giao Vụ Tài chính triển khai sớm kế hoạch vốn nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2008 và báo cáo Bộ trưởng bố trí kế hoạch kinh phí tiếp trong các năm 2009, 2010 để thực hiện công tác nạo vét duy tu luồng Hải Phòng, giải quyết khối lượng sa bồi luồng tàu hơn 2 năm không thực hiện nạo vét duy tu.

4. Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để có thể triển khai ngay công tác nạo vét duy tu luồng khi có sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết, khẩn trương triển khai và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỌP

CUỘC HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HẢI PHÒNG NĂM 2008 NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2008.

TT

Tên đại biểu

Cơ quan – Chức vụ

Ghi chú

1

Trần Doãn Thọ

Thứ trưởng Bộ GTVT

Chủ trì

2

Trương Tấn Viên

Vụ trưởng Vụ KHĐT – Bộ GTVT

 

3

Trịnh Ngọc Thành

Chuyên viên Vụ Tài chính – Bộ GTVT

 

4

Vương Đình Lam

Cục trưởng Cục Hàng hải VN

 

5

Đỗ Đức Tiến

Giám đốc Cảng vụ HH Hải Phòng

 

6

Trần Ngọc Đôi

Phó TGĐ Công ty BĐATHH I

 

7

Đỗ Hồng Thái

Trưởng Ban Cảng biển – Cục HHVN

 

8

Lê Minh Đạo

Chuyên viên Vụ KHĐT – Bộ GTVT

 

9

Nguyễn Chí Hùng

Phó Ban Kế hoạch đầu tư – Cục HHVN

 

10

Vũ Huy Thành

Chuyên viên Ban Cảng biển – Cục HHVN

 

11

Trần Ngọc Tú

Phó Phòng CTHH – Công ty BĐATHH I

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 361/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về nạo vét duy tu luồng Hải Phòng năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127