Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 354/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 354/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 30/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 354/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC CẦN THÁO GỠ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Ngày 13 tháng 8 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với các dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, thành phố Hà Nội; các Ban Quản lý Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định việc phát triển nguồn nhân lực và khoa học và công nghệ là nội dung quan trọng của ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, trong đó đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và phát triển công nghệ cao, là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hội nhập quốc tế, sớm đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng hai Đại học Quốc gia và hai Khu Công nghệ cao của đất nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là chiến lược đúng đắn, nhất quán để phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, thu hút các dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao nhằm sản xuất ra các sản phẩm khoa học và công nghệ cao, tham gia thành công vào chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu. Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là hai dự án quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định từ hơn 15 năm qua với quyết tâm xây dựng điều kiện, cơ sở vật chất làm tiền đề tạo bước đột phá trong giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

Thời gian qua, các cơ quan đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, tuy nhiên đến nay cả hai Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đều chậm tiến độ, kết quả chưa đạt được mục tiêu đặt ra. Một trong những nguyên nhân chính là thiếu kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tới đây các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Ban Quản lý Dự án phải trách nhiệm phối hợp, hợp tác, kiên quyết khắc phục tồn tại, quyết liệt chỉ đạo và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của hai Dự án trong thời gian sớm nhất; trong đó điểm mấu chốt là ưu tiên bố trí vốn và tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù cho bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; trước mắt cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về quy hoạch

Giữ nguyên quy mô tổng thể của Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tập trung rà soát các dự án thành phần cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, trong đó yêu cầu:

- Bộ Xây dựng chủ trì, rà soát quy hoạch, các dự án hạ tầng nhất là giao thông, điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường, rác thải ... để đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí, yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng giữa Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với nhau và với quy hoạch chung Đô thị Hòa Lạc trong tương lai.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, rà soát từng dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiêu chí, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; kiên quyết rút giấy phép đầu tư các dự án không đáp ứng tiêu chí công nghệ cao. Yêu cầu đề cao trách nhiệm Ban Quản lý Dự án trong việc cấp giấy phép cho các dự án đầu tư.

- Khi lập thẩm định và phê duyệt dự án thành phần hoặc cấp phép, giao đất, cho thuê đất cho từng dự án trong cả hai Khu Đại học Quốc gia Hà Nội và Công nghệ cao Hòa Lạc phải tính toán diện tích phù hợp trên tinh thần tiết kiệm triệt để và nâng cao hiệu quả sử dụng đất; cần rà soát các công trình phụ trợ, tiện ích, phúc lợi công cộng, bảo đảm sử dụng chung ở mức cao nhất, không đầu tư trùng lắp gây lãng phí ngân sách nhà nước, đồng thời có cơ chế khuyến khích, huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các công trình này.

2. Về nguồn vốn

- Coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hai Khu Đại học Quốc gia Hà Nội và Công nghệ cao Hòa Lạc là nhiệm vụ trọng điểm cần được ưu tiên bố trí vốn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán tổng nhu cầu vốn, trên cơ sở đó cân đối các nguồn vốn (trái phiếu chính phủ, ngân sách nhà nước và các nguồn khác), ưu tiên bố trí vốn tối đa trong năm 2014 và hai năm 2015, 2016 (trong đó ứng ngay một phần trong năm 2014) để bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án ODA ưu tiên và một phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội (tập trung cho giai đoạn 1) và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gắn đồng bộ giữa giải phóng mặt bằng với tái định cư; đông thời xem xét, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các công trình, dự án trong nội khu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10 tháng 9 năm 2014.

- Đồng ý chủ trương các nhà đầu tư được ứng vốn giải phóng mặt bằng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp cần thiết, để chủ động cho địa phương và các Ban Quản lý Dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án trong phạm vi tổng mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong từng ngành, lĩnh vực.

3. Về cơ chế đặc thù

- Đồng ý cho phép thực hiện các cơ chế đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc xác định mốc thời điểm thu hồi đất, chủ sử dụng đất, tài sản và hồ sơ quản lý đất đai hiện có làm căn cứ lập phương án bồi thường, tại văn bản số 10610/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ và việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tại văn bản số 2691/VPCP-KTN ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các cơ chế, chính sách nói trên với các quy định pháp luật mới được ban hành hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; đề xuất bổ sung đồng bộ các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; trước ngày 10 tháng 9 năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, Thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành các chính sách cụ thể để thực hiện, trường hợp cần thiết thì ban hành các mức hỗ trợ khác phù hợp với thực tế của địa phương theo đúng quy định, thẩm quyền được giao.

- Các Ban Quản lý Dự án, chủ động tổ chức xem xét, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng hạ tầng; điều chỉnh thời gian khởi công và tiến độ của các dự án do bị chậm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

- Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý các kiến nghị của địa phương và các Bộ, cơ quan có liên quan để có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, sớm hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai các Dự án theo yêu cầu. Hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra kéo dài trong thời gian đang tập trung giải phóng mặt bằng.

4. Về đất quốc phòng

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị quân đội trên địa bàn:

+ Khẩn trương triển khai xây dựng ngay doanh trại mới tại diện tích khu tái định cư đã giải phóng mặt bằng để sớm di dời bàn giao đất cho các Dự án, đặc biệt là Dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; các hạng mục, công trình còn lại sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng ngay sau khi Thành phố Hà Nội bàn giao nốt phần diện tích đất còn lại;

+ Tạm giao phần diện tích đất vướng vào mặt bằng thi công hạ tầng, tái định cư của Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội (tuyến đường số 3) để Bộ Xây dựng sớm triển khai thi công.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ưu tiên bố trí đủ vốn theo tiến độ cho việc xây dựng doanh trại, di dời tái định cư các đơn vị quân đội trên địa bàn.

5. Về quản lý

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền địa phương, tiếp tục hỗ trợ các Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao tại Hòa Lạc, tăng cường bộ máy thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư, khu đất dịch vụ; rà soát điều chỉnh các dự án, hợp đồng, bao gồm dự án tái định cư phù hợp tiến độ giải phóng mặt bằng; khẩn trương giao đất cho Bộ Quốc phòng xây dựng doanh trại mới...; đặc biệt tập trung, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án ưu tiên tiên bàn giao cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chậm nhất vào tháng 3 năm 2015.

- Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, tập trung bảo đảm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình cần thiết trong giai đoạn 1 của Đề án quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai Quy hoạch 1/2000 đã được phê duyệt, cụ thể hóa bằng các quy hoạch chi tiết 1/500, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

- Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để nâng cao vai trò quản lý ngay từ giai đoạn đầu của Dự án, bảo đảm triển khai theo đúng yêu cầu, định hướng phát triển chuyên môn của nhà trường. Khuyến khích Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư xây dựng trường đại học và cơ sở nghiên cứu cao cấp, để tăng cường vai trò, sự cam kết và trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hợp tác phát triển với các đối tác trong và ngoài nước. Đồng ý chủ trương giao Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ đầu tư các dự án mà Đại học Quốc gia Hà Nội có thể huy động được vốn xã hội hóa và Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật; Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động làm việc với các Bộ, ngành, Thành phố Hà Nội và đối tác Nhật Bản để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án này.

- Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo đối với các Ban Quản lý Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; tăng cường hỗ trợ các Ban Quản lý, giải quyết, tháo gõ khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&CN, TC; KH&ĐT, XD, QP;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các BQL Dự án ĐHQG Hà Nội, CNC Hòa Lạc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KTN, V.I, V.III, QHQT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).VH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 354/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74