Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 351/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 351/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 11/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ YÊN

Ngày 08 tháng 12 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Cùng dự với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và một số đề nghị của Tỉnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phòng tránh bão, lũ: Tỉnh rà soát lại quy hoạch, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, lựa chọn các công trình cấp bách, chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn nước ngoài hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Về hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên năm 2009 cho Tỉnh: đồng ý, giao Bộ Tài chính đề xuất mức hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tại địa bàn bị bão lũ xem xét việc giãn nợ, khoanh nợ đối với các hồ sơ vay vốn ngân hàng bị thiệt hại nặng do cơn bão số 11 gây ra theo quy định.

4. Về việc đầu tư các dự án: cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa, tránh trú bão Sông Cầu - Đồng Xuân: Tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục và trình duyệt dự án theo quy định để Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng từ nguồn vốn nước ngoài hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu để triển khai, thực hiện.

5. Về việc chỉ định thầu dự án Bảo tàng tỉnh Phú Yên: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

6. Về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1A: giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu việc mở rộng quy mô huy động vốn đầu tư của Dự án thông qua việc xác định điều kiện để chuyển phần đầu tư theo hình thức BT của Dự án này sang hình thức BOT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không đủ điều kiện chuyển toàn bộ Dự án sang hình thức BOT thì thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1250/TTg-KTN ngày 27 tháng 7 năm 2009.

Đối với việc đầu tư Khu hàng không dân dụng Tuy Hòa. Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về việc đầu tư 04 trạm quan trắc thủy văn trên địa bàn tỉnh Phú Yên: giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (6).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 351/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.054
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45