Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 35/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 35/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 23/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Ngày 09 tháng 01 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc với lãnh đạo tnh Điện Biên; khảo sát thực tế tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mi và Chương trình giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Văn phòng Chính phủ. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, sau khi nghe Lãnh đạo Tnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích đã đạt được trong năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc tnh Điện Biên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,55%. Sản xuất nông nghiệp được duy trì và đẩy mạnh; các loại cây công nghiệp như cao su, cà phê, chè được chú trọng phát triển; quản lý rừng và trng rừng được quan tâm thực hiện. Giá trị sản xut công nghiệp tăng 10,47%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 17,65%; thu ngân sách nhà nước đạt 101,5% dự toán, tăng 13,21%. Giải quyết việc làm cho 8.475 người, đào tạo nghề cho 7.815 lao đng; tỷ lệ hộ nghèo còn 35,06%, giảm 3,18%; riêng các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, tỷ lệ hộ nghèo còn 50,06%, giảm 5,82%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động được cả hệ thống chính trị thực hiện, nhân dân hưởng ứng tích cực và đạt kết quả bước đầu. Các chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực, hướng đến giảm nghèo nhanh và bền vững, phát huy ý chí vượt khó vươn lên của đng bào.

Tuy nhiên, Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều bất cập; các mô hình sản xuất hàng hóa quy mô còn nh, phân tán; thu hút đầu tư còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và đến năm 2015 của cả nước mà Đảng, Quốc hội đã đề ra; tập trung nguồn lực, với quyết tâm cao để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

2. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ, cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng huyện, xã để phát triển, nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong lâm nghiệp, thực hiện rà soát, quy hoạch 3 loại rừng, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng; khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư trồng rừng, chế biến, tiêu thụ lâm sản cho người dân.

Đánh giá đúng tiềm năng, vai trò của ngành du lịch trong phát triển dịch vụ của Tỉnh để đầu tư hạ tầng du lịch tương xứng; gắn kết hài hòa các loại hình du lịch để thu hút du khách.

3. Trên cơ sChương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Chương trình giảm nghèo đang được Chính phủ bổ sung, hoàn thiện theo hướng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo, Tỉnh cần triển khai tích cực, lồng ghép các chương trình; trong đó tập trung chỉ đạo rà soát quy hoạch, nhất là quy hoạch sản xuất, lựa chọn sản phẩm gắn với thị trường địa phương và cả nước.

Tiếp tục vận động cán bộ, nhân dân hiểu rõ đây là chương trình của dân, vì dân, được dân giám sát và do dân làm là chính, nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ. Cần hết sức chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ cho công tác này.

Trong thực hiện, cần kết hợp tốt giữa triển khai có trọng điểm và theo diện rộng, không chỉ tập trung vào trọng điểm mà phải làm cho tất cả các xã đều được nâng tiêu chí nông thôn mới.

Trong triển khai Chương trình giảm nghèo, cần có đề xuất cụ thể với từng chính sách, đảm bảo phù hợp với thực tế đời sống của người dân từng địa bàn.

4. Đẩy mạnh thu hút đầu tư để tăng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát trin sản xuất, kinh doanh. Đi liền với đổi mới doanh nghiệp, Tnh cần thực hiện tốt chủ trương kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, miền núi.

5. Để chuẩn bị cho đồng bào vui Tết Giáp Ngọ, Tỉnh cần làm tốt công tác quản lý thị trường, giá cả, đảm bảo cung cầu hàng hóa, quan tâm hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đu giảm tai nạn giao thông.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về bố trí vốn đầu tư các công trình nhà Bảo tàng chiến thắng, sân vận động Tnh, đường Nà Nhạn - Mường Phăng: Tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được Thủ tưng Chính phủ giao; đối với số vốn cần bổ sung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn, báo cáo Thủ tưng Chính phủ ưu tiên xem xét, quyết định để hỗ trợ Tỉnh hoàn thành kịp thời các dự án phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

2. Về bố trí nguồn lực để thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo: Tỉnh phê duyệt dự án theo thứ tự ưu tiên để triển khai thực hiện; năm 2014, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét, cân đối nguồn vốn bổ sung phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ phát triển sản xuất bình quân được quy định tại Quyết định s 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 và mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP cho các huyện nghèo của các địa phương, trong đó có tỉnh Điện Biên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Từ năm 2015, mức hỗ trợ phát triển sản xuất được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm giao cho các địa phương.

Về bố trí vốn cho các công trình trụ sở hành chính của các huyện mi được chia tách, thành lập mới: Căn cứ kế hoạch vốn năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, Tỉnh lựa chọn các dự án cấp bách để ưu tiên thực hiện trước; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất hỗ trợ tiếp cho Tỉnh trong chương trình hỗ trợ có mục tiêu, báo cáo Thtướng Chính phủ.

3. Về bố trí kinh phí để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu chung, trong đó có tỉnh Điện Biên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về việc thống nhất áp dụng mức lương tối thiểu vùng để xác định chi phí nhân công đi với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6639/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 8 năm 2013.

5. Về một số đề nghị đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa Chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình, dự án khác.

Về chính sách khai hoang, xây dựng đồng ruộng, hỗ trợ phát triển sản xuất: đối với các huyện nghèo, thực hiện theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; các đối tượng khác thực hiện theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh làm việc với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Đề án "Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc ít người, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia", báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về sửa đổi, bổ sung một số chính sách thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách giảm nghèo hiện có, tổng hợp, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ.

Về đề nghị hỗ trợ cấp phát thẻ bảo hiểm y tế: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tỉnh tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về đề nghị thành lập Văn phòng giảm nghèo chuyên trách: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí cán bộ chuyên trách từ biên chế hiện có, không tăng thêm bộ máy và biên chế.

7. Về việc thực hiện Đề án 79 về sắp xếp ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quc phòng, an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015: Đồng ý về chủ trương rà soát, đánh giá lại Đán 79 để có sửa đi phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan và tỉnh Điện Biên nghiên cứu, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trên cơ sở đó, điều chỉnh, đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Đ án.

Về số vốn của Đề án chưa giải ngân hết theo kế hoạch, giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về đề nghị sử dụng kinh phí sự nghiệp của Đề án để chi bồi thường, hỗ trợ đất đai, cây trồng, vật nuôi để giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhà ở cho dân: giao Bộ Tài chính hưng dẫn Tỉnh thực hiện trên tinh thần đảm bảo vốn, giúp Tỉnh tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng và hỗ trợ nhà ở cho dân, sớm n định dân cư theo mục tiêu của Đ án.

8. Về đề nghị tăng vốn nhà nước trong một số doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp cổ phần nhà nước nắm cổ phần chi phối: Tỉnh lập đề án, gửi Bộ Tài chính xem xét việc cấp vốn, trình duyệt theo quy định.

9. Về thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính đối với việc hỗ trợ kinh phí cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lâm: Tỉnh báo cáo đầy đủ việc này với Thủ tưng Chính phủ; trước mắt, thực hiện thu hồi số tiền đã hỗ trợ cho doanh nghiệp; nếu doanh nghiệp có khó khăn thực sự, Tỉnh xem xét việc cho giãn thời gian thu nộp. Tnh hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng điều kiện được nhận hỗ trợ quy đnh tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trên cơ sở đó hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà máy gắn với vùng nguyên liệu và người dân trồng rừng để phát triển sản xuất theo quy định của pháp luật.

10. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Về đề nghị ưu tiên bố trí vốn đầu tư trường học, nhà công vụ cho các huyện, xã mới chia tách: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chtrì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, xử lý kiến nghị của Tỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vi Bộ Tài chính, Bộ Y tế xem xét, bổ sung từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hoặc vốn ngân sách để đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên và Bệnh viện đa khoa huyện Mường ng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về đề nghị đăng cai tchức Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ X - năm 2019 và thành lập trường Đại học Điện Biên: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý; trường hợp vượt thm quyền, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

Về xem xét đầu tư Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Điện Biên: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Tỉnh báo cáo xin chủ trương ca cấp có thẩm quyền.

11. Đối với các đề nghị của Tỉnh về xây dựng một số công trình phòng thủ; mua sm phương tiện cơ động, xe đặc chủng cho lực lượng vũ trang; giao biên chế cho Công an các địa phương; phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng nhà ở, trụ sở của Công an huyện và đồn Biên phòng của 4 huyện biên giới: giao Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, xlý; trường hợp vượt thm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nội vụ, Y tế, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chđạo Tây Bắc;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tnh Điện Biên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III(3b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 35/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91