Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 345/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp kiểm điểm tiến độ và chuẩn bị bổ sung vốn, gia hạn hiệp định tín dụng dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 345/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 345/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ VÀ CHUẨN BỊ BỔ SUNG VỐN, GIA HẠN HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ.

Ngày 31/07/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án Nâng cấp mạng lưới đồng bộ (Dự án WB4), đồng thời xem xét các thủ tục triển khai bổ sung vốn và gia hạn Hiệp định tín dụng dự án. Tham dự hội nghị còn có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT, Ban Quản lý dự án 2.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện dự án và các công việc chuẩn bị gia hạn Hiệp định tín dụng, bổ sung thêm vốn đồng thời nghe ý kiến góp ý của các Cục, Vụ, cơ quan tham mưu của Bộ. Thứ trưởng đã kết luận tiến độ cụ thể một số công việc như sau:

1. Tiến độ thực hiện đối với các tuyến đang triển khai:

Một trong những tiêu chí Ngân hàng Thế giới đặt ra để gia hạn Hiệp định tín dụng và xem xét bổ sung vốn cho dự án là tiến độ giải ngân phần vốn gốc phải đạt 50% đến thời điểm 31/12/2008 (thời điểm đóng Hiệp định cũ). Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 phải cử cán bộ chuyên trách thường trực tại hiện trường để đôn đốc, theo dõi và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân. Về vấn đề năng lực nhà thầu, giao Ban QLDA 2 có báo cáo Bộ GTVT lên lịch họp cụ thể với từng nhà thầu có năng lực không đảm bảo để có biện pháp thay thế, điều chỉnh kịp thời.

Về vấn đề điều chỉnh giá, giao Ban QLDA 2 tiếp tục làm việc với Nhà tài trợ theo nội dung của Thông tư 09/2008/TT-BXD. Bộ sẽ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về vấn đề điều chỉnh giá cho các hợp đồng xây lắp bằng nguồn vốn ODA do quan điểm của các nhà tài trợ hiện nay không thống nhất.

2. Về vấn đề chuẩn bị thủ tục để gia hạn Hiệp định và bổ sung nguồn vốn:

2.1. Đối với vấn đề gia hạn Hiệp định tín dụng gốc:

Chính phủ đã có văn bản đồng ý về chủ trương gia hạn Hiệp định Tín dụng đến năm 2010. Bộ GTVT đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước để đàm phán với Ngân hàng Thế giới về việc điều chỉnh gia hạn Hiệp định và chấp thuận thanh toán giải ngân cho pháp nhân mới là Ban QLDA2.

Ban QLDA2 rà soát lại Hiệp định, trình Bộ các nội dung cần điều chỉnh trong Hiệp định để phù hợp với tổ chức mới và đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân dự án (do hiện nay Ban QLCDA18 và Ban QLDA đường bộ II đã sáp nhập thành Ban QLDA2 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam).

2.2. Đối với công tác chuẩn bị Hiệp định tín dụng bổ sung vốn:

Theo quy định của Ngân hàng Thế giới, Hiệp định tín dụng bổ sung chỉ được thực hiện trong 3 năm kể từ ngày Hiệp định tín dụng gốc hết hiệu lực, tức là Hiệp định tín dụng bổ sung có hiệu lực tối đa đến 31/12/2011. Do đó, công việc chuẩn bị từ nay đến khi Hiệp định bổ sung được ký kết là hết sức cấp bách. Trước mắt, Bộ GTVT yêu cầu:

- Giao Ban QLDA 2 khẩn trương rà soát lại danh mục các tuyến đường và cầu dự kiến đầu tư trình Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT trước 8/8/2008 để xem xét, quyết định. Trong đó, cần xem xét tính khả thi về tiến độ thực hiện của các tuyến đường để đảm bảo thời gian kết thúc thực hiện dự án đúng thời hạn đóng Hiệp định bổ sung. Về danh mục các tuyến đầu tư: Danh mục các tuyến đường dự kiến đầu tư trong hiệp định tín dụng bổ sung là các tuyến đường đã có trong dự án gốc xong không đủ kinh phí để đầu tư và một số cầu trên tuyến có khả năng hoàn thành đồng bộ với tuyến đường nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

- Trên cơ sở tính toán của Ban QLDA2, Vụ KHĐT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung Hiệp định và xin chủ trương đồng ý giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan chuẩn bị các thủ tục để đàm phán Hiệp định tín dụng bổ sung.

- Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 làm việc với Tư vấn của Hợp phần Bảo trì và Hợp phần Nâng cấp khẩn trương tiến hành nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, kế hoạch hành động GPMB tái định cư (RAP) và các tài liệu có liên quan khác phục vụ quá trình thẩm định của Ngân hàng Thế giới dự kiến bắt đầu trong tháng 10/2008.

- Đối với các cầu trên 25m trong hợp phần Nâng cấp, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu bổ sung vào Dự án WB4. Ngân hàng Thế giới đã có thư chấp thuận bổ sung dịch vụ tư vấn giám sát và thiết kế cầu trên 25m trong Hợp đồng tư vấn với hãng SMEC. Bộ GTVT giao Ban QLDA2 khẩn trương thương thảo với Tư vấn SMEC bổ sung vào hợp đồng tư vấn trình Bộ GTVT xem xét quyết định.

- Về việc quản lý dự án sau khi sáp nhập đổi tên thành Ban QLDA 2 và chuyển Chủ đầu tư Dự án WB4 về Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ GTVT yêu cầu các bên có liên quan đảm bảo thủ tục thực hiện dự án và giải ngân không bị chậm trễ do việc thay đổi trên. Giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục xem xét ủy quyền cho Ban QLDA 2 những nhiệm vụ của Chủ đầu tư mà trước đây Bộ GTVT đã ủy quyền cho Ban QLCDA18 trong Dự án WB4.

- Đối với Hiệp định tín dụng bổ sung, Bộ GTVT cơ bản nhất trí quan điểm cần quản lý tập trung tại Ban QLDA2 không phân quyền cho các phân ban để tập trung một đầu mối, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo yêu cầu kết thúc dự án bổ sung của nhà tài trợ. Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ xem xét, đề xuất cụ thể.

Trên đây là một số kết luận của hội nghị, thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- T.Tr Nguyễn Hồng Trường (để báo cáo);
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 345/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp kiểm điểm tiến độ và chuẩn bị bổ sung vốn, gia hạn hiệp định tín dụng dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87