Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 3416/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại buổi làm việc với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3416/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3416/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI BÁ BỔNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM

Ngày 23 tháng 5 năm 2007, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã có buổi làm việc với Viện Cây lương thực và cây thực phẩm (VCLTTP). Cùng dự đại diện một số Cục, Vụ của Bộ, đ/c Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Về phía VCLTTP có đầy đủ các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Viện và cán bộ đại diện các đơn vị trực thuộc. Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã kết luận như sau:

I. ỔN ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VCLTTP

Sau hơn hai năm thành lập, đến nay có thể ổn định cơ cấu tổ chức VCLTTP cho hoạt động lâu dài như sau:

1. Cơ cấu tổ chức

a. Trung tâm nghiên cứu

- Trung tâm NC và PT lúa lai (Thanh Trì, Hà Nội)

- Trung tâm NC và PT lúa thuần (Gia Lộc, Hải Dương)

- Trung tâm NC và PT đậu đỗ (Thanh trì, Hà Nội)

- Trung tâm NC và PT cây có củ (Thanh trì, Hà Nội)

- Trung tâm NC và PT hệ thống nông nghiệp (An Khánh, Hà Tây)

b. Các Bộ môn nghiên cứu (Gia Lộc, Hải Dương) thành lập theo yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu.

c. Trung tâm/doanh nghiệp khoa học

- Doanh nghiệp khoa học (Thanh Trì, Hà Nội)

- Trung tâm thực nghiệm (Gia Lộc, Hải Dương)

d. Các Phòng quản lý thành lập theo quy định của Viện KHNNVN

Các Trung tâm có dấu và tài khoản riêng.

2. Địa điểm Viện

VCLTTP đặt tại Gia Lộc, Hải Dương.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

1. Hướng nghiên cứu của Viện

a) Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Viện là nghiên cứu lúa (lúa thuần và lúa lai), đậu đỗ và cây có củ. Với các đối tượng cây trồng này cần nghiên cứu toàn diện phục vụ cho nhiều vùng miền của nước ta.

b) Đối với nghiên cứu về rau, quả chỉ chọn những vấn đề ưu tiên để tránh dàn trải.

c) Đối với nghiên cứu hệ thống nông nghiệp cần ưu tiên cho vùng đồng bằng sông Hồng.

2. Viện cần đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án XDCB (vốn ADB), dự án giống.

- Đồng ý Viện lập dự án xây dựng hệ thống cấp nước.

- Đồng ý Viện quy hoạch khu nhà ở cho cán bộ để xin Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho thực hiện.

3. Viện cần chủ động và tích cực đào tạo nguồn nhân lực cho Viện, hỗ trợ cán bộ học ngoại ngữ để tranh thủ nguồn học bổng đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

4. Viện cần chủ động chuẩn bị để triển khai thực hiện NĐ 115, trước mắt là tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả kinh tế của công tác chuyển giao công nghệ, xác định các nhiệm vụ thường xuyên cần nhà nước hỗ trợ.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆN KHNNVN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ.

1. Viện KHNNVN chỉ đạo VCLTTP điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ để Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ phê duyệt; phối hợp với VCLTTP bố trí cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc VCLTTP; chỉ đạo VCLTTP xây dựng chiến lược nghiên cứu.

2. Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ phê duyệt chức năng, nhiệm vụ VCTPTP, quyết định các Trung tâm được có dấu và tài khoản riêng (xong trong tháng 6/2008).

3. Cục quản lý xây dựng công trình hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án XDCB của Viện.

Văn phòng Bộ xin thông báo và yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai công việc, báo cáo lãnh dạo Bộ đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Viện Cây lương thực và CTP;
- Viện KHNN Việt Nam;
- Vụ: TCCB, TC, KH, KHCN;
- Cục QLXDTC, TT;
- Lưu VT, TH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 3416/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại buổi làm việc với Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233