Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 332/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tổng kết với đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới về tình hình triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 1 giai đoạn 3 (dự án WB3) và phần vốn bổ sung dự án WB3 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 332/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 332/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP TỔNG KẾT VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN NÂNG CẤP QUỐC LỘ 1 GIAI ĐOẠN 3 (DỰ ÁN WB3) VÀ PHẦN VỐN BỔ SUNG DỰ ÁN WB3.

Ngày 24/7/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp Tổng kết với Đoàn Giám sát của Ngân hàng Thế giới (WB) về tình hình triển khai Dự án Nâng cấp Quốc lộ 1 giai đoạn 3 (Dự án WB3) và Hiệp định vốn bổ sung cho Dự án WB3 do Ban Quản lý dự án 1 (Ban QLDA1) quản lý. Tham dự Cuộc họp có đại diện Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, đại diện các Vụ, Cục của Bộ GTVT (Vụ KHĐT, Vụ HTQT, Cục QLXD & CLCT GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA1).

Sau khi nghe ý kiến của Đoàn WB về kết quả chuyến công tác, đại diện các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện dự án và những vướng mắc, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

- Thứ trưởng cảm ơn vì sự trợ giúp của WB về việc bổ sung vốn và cùng giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

- Nhìn chung tiến độ triển khai dự án chậm cả Hiệp định Dự án WB3 cũ và Hiệp định bổ sung, đặc biệt là cầu Gành Hào II.

- Thứ trưởng sẽ trực tiếp chỉ đạo dự án, đơn vị đầu mối là ban QLDA1 khẩn trương hoàn thành các thủ tục, chỉ đạo tư vấn nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các hợp phần còn lại để tăng giải ngân và hoàn thành dự án đúng ngày đóng Hiệp định. Với Hiệp định bổ sung, sẽ quyết tâm giải ngân trong tháng 12 năm 2008.

- Yêu cầu Ban QLDA1 soạn thảo văn bản của Bộ gửi UBND tỉnh Cà Mau giải quyết dứt điểm công tác GPMB 6 cầu Đầm Cùng – Năm Căn và cầu Gành Hào II.

- Giao QLDA1 thành lập Tổ công tác thường trực tại Cà Mau để giám sát, giải quyết các vướng mắc và tổ chức giao ban hàng tháng dưới sự chủ trì của Thứ trưởng.

- Với 58 km đường nhánh còn lại, Ban 1 có báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện và các vướng mắc cho Thứ trưởng và Cục QLXD & CLCTGT sau khi Ban đã trực tiếp làm việc với các địa phương.

- Giao Ban 1 rà soát tính toán lại toàn bộ các hạng mục bổ sung và còn lại của Hợp đồng MD1, MD2 và MD3 để đề xuất gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xử lý các vấn đề liên quan. Bộ đề nghị WB xem xét chấp thuận để đảm bảo thủ tục giải ngân cho dự án.

- Hạng mục điểm đen, đồng ý thực hiện xóa các điểm đen còn lại chưa xử lý. Các Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) rà soát cập nhật dự toán và số lượng các điểm đen cần thiết đưa vào dự án thực hiện phù hợp với nguồn kinh phí đã phân bổ trong dự án. Bộ đồng ý thực hiện đề xuất của tỉnh Sóc Trăng về bổ sung dải phân cách. Giao Cục ĐBVN chỉ đạo đơn vị thực hiện báo cáo Bộ trước 15/8/2008.

- Về hạng mục Trạm cân xe, Cục ĐBVN thực hiện thủ tục để phục hồi trạm cân tại tỉnh Sóc Trăng để kiểm soát tải trọng cho các tuyến đường mới nâng cấp. Cục rà soát tiến hành TKKT và dự toán để thực hiện. Bộ không đồng ý đề xuất thay thế trạm cân bằng mua cân động của Cục ĐBVN nhằm trang bị cho các trung tâm kỹ thuật đường bộ (sẽ vướng về mục tiêu dự án).

- Hạng mục sàn giảm tải, Cục Giám định thẩm định trình Bộ phê duyệt trước tháng 8/2008.

- Hạng mục tường chắn, Cục Giám định thẩm định trình Bộ phê duyệt dự toán trước 04/8/2008.

- Thống nhất chuyển hạng mục đầu tư tuyến Lình Huỳnh – Thổ Sơn – Gàn Gừa sang sử dụng vốn của Hiệp định cũ.

- Giao Ban QLDA1 đẩy nhanh thủ tục trình TKKT, lựa chọn nhà thầu hạng mục cầu Gành Hào II để có thể ký hợp đồng trong tháng 11/2008 và phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác GPMB cho nhà thầu thi công. Đồng ý giao tư vấn đã TKKT 6 cầu Đầm Cùng – Năm Căn (TEDI Sounth) triển khai thiết kế cầu tạm cho giai đoạn thi công.

- Về hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực cho Bộ GTVT”, Bộ nhất trí không thực hiện do có một số thay đổi về cơ cấu tổ chức trong Bộ GTVT. Không chấp thuận đề nghị của Ban QLDA1 về việc chuyển sang hạng mục đào tạo. Bộ đề nghị WB xem xét chuyển kinh phí của hạng mục này sang cho việc cải tạo điểm đen. Bộ sẽ có thư chính thức gửi WB.

- Bộ yêu cầu Tổng giám đốc Ban QLDA1 và Cục trưởng Cục Giám định rà soát lại toàn bộ các vướng mắc và xử lý theo quy định để đảm bảo tiến độ dự án. Bộ sẽ có biện pháp xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm.

- Ban QLDA1 lập kế hoạch thực hiện dự án, chi tiết đảm bảo kết thúc dự án đúng thời hạn trình Bộ và WB.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc Ban QLDA1 có báo cáo WB và Bộ định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện dự án kể từ nay cho đến hết dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTr Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Văn phòng WB tại Hà Nội;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 332/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tổng kết với đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới về tình hình triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 1 giai đoạn 3 (dự án WB3) và phần vốn bổ sung dự án WB3 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115