Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 331/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại hội nghị triển khai kế hoạch làm việc của các đoàn công tác khảo sát, phát hiện và đề xuất, tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư xây dựng giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 331/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 25/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 331/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐOÀN CÔNG TÁC KHẢO SÁT, PHÁT HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT, THÁO GỠ VƯỚNG MẮC TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 24/7/2008, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì Hội nghị bàn về kế hoạch làm việc của các đoàn công tác khảo sát, phát hiện và đề xuất, tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư xây dựng giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, các Vụ: KHĐT, KHCN, TC Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT.

Sau khi nghe Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT báo cáo đề cương công tác Đoàn khảo sát phát hiện và đề xuất, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng giao thông, ý kiến tham gia của đại diện các đơn vị tham dự Hội Nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Thống nhất nội dung đề cương công tác của các Đoàn khảo sát do Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT soạn thảo. Các Trưởng đoàn công tác tham khảo nội dung bản đề cương này để xây dựng đề cương chi tiết cho Đoàn công tác của mình.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của Đoàn công tác:

- Thời gian tổ chức thực hiện của các đoàn công tác: Trong tháng 8/2008, thời gian cụ thể do các đồng chí Trưởng đoàn quyết định.

- Về thành phần các đoàn công tác: Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn đoàn công tác phía Bắc, Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đoàn công tác miền Trung. Bộ GTVT làm Trưởng đoàn đoàn công tác phía Nam; Bộ GTVT cử các phó trưởng đoàn đối với các đoàn công tác này. Các đoàn công tác chịu trách nhiệm thông báo đề cương, chương trình công tác đến các chủ đầu tư, Ban QLDA và địa phương có dự án được khảo sát.

- Giao Cục QLXD& CL CTGT tham mưu trình Bộ ký các văn bản gửi các địa phương, Chủ đầu tư, Ban QLDA yêu cầu chuẩn bị báo cáo và làm việc với các đoàn công tác.

- Giao các đồng chí Phó trưởng đoàn (được Bộ GTVT cử) chịu trách nhiệm tổ chức, liên hệ bố trí hậu cần cho các đoàn theo yêu cầu của Trưởng đoàn.

- Đề nghị Văn phòng Chính phủ và các Bộ gửi danh sách thành viên tham gia các đoàn công tác đến các Bộ được phân công làm trưởng đoàn trước ngày 30/7/2008 để các Bộ tổng hợp ra quyết định thành lập các đoàn công tác (Lãnh đạo các Bộ sẽ ký quyết định thành lập Đoàn công tác do Bộ mình làm trưởng đoàn).

- Các đoàn công tác hoàn thành báo cáo của đoàn mình trước ngày 25/8/2008 gửi về Bộ GTVT (qua Cục QLXD&CL CTGT) để Bộ GTVT tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8/2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Bộ Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- Các Vụ KHĐT, KHCN, TC;
- Lưu: VT, Cục GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 331/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại hội nghị triển khai kế hoạch làm việc của các đoàn công tác khảo sát, phát hiện và đề xuất, tháo gỡ vướng mắc trong các dự án đầu tư xây dựng giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87