Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 318/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch trường đại học vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 318/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 23/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ VÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 06 tháng 12 năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về quy hoạch các trường đại học vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp tại đầu cầu Hà Nội có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các Sở liên quan của 07 tỉnh, thành phố thuộc vùng Thủ đô Hà Nội và tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các Sở liên quan của 08 tỉnh, thành phố thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Xây dựng báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Thành lập Tổ công tác liên Bộ gồm đại diện các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải do Bộ Xây dựng chủ trì để hoàn thiện dự thảo quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 01 năm 2011.

Trong quy hoạch, Bộ Xây dựng cần làm rõ các mô hình xây dựng các trường đại học độc lập, các khu đại học tập trung, việc quy hoạch xây dựng các khu kí túc xá sinh viên cho phù hợp; Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ về nguyên tắc, tiêu chí, danh mục và lộ trình thực hiện việc di dời các trường; nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức Ban quản lý Khu đại học tập trung và những vấn đề liên quan đến việc quản lý, khai thác khu đại học tập trung; Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy hoạch hệ thống giao thông, các điều kiện về giao thông đáp ứng việc hình thành các khu đại học tập trung tại các tỉnh trong 2 vùng; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để triển khai quy hoạch. Quy hoạch cần được xin ý kiến góp ý của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc hai vùng này để tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo việc triển khai quy trình đăng kí thực hiện chủ trương di dời các trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2011, các trường đại học, cao đẳng thuộc hai vùng phối hợp với các địa phương để đăng kí kế hoạch di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về mô hình quản lý các khu đại học tập trung để áp dụng từ năm 2011.

3. Trong năm 2011, tập trung xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch nêu trên và triển khai thí điểm việc xây dựng một số khu đại học tập trung theo quy hoạch để rút kinh nghiệm như: Khu đại học Phố Hiến tại Hưng Yên và các khu đại học đã dự kiến hình thành ở các tỉnh khác.

4. Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo là hai cơ quan có trách nhiệm thu nhận, phối hợp xử lý và công bố thông tin về nội dung quy hoạch này theo tinh thần công khai, minh bạch, chính xác, bảo đảm sự thống nhất nhận thức về sự cần thiết và tính khả thi của quy hoạch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4). 46

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 318/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về quy hoạch trường đại học vùng Thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220