Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 318/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (dự án WB6) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 318/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 318/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GTVT KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (DỰ ÁN WB6)

Ngày 25/6/2009, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Phát triển Giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tham gia cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: KHĐT, TCCB, KCHT, Tài chính, Môi trường, Vận tải, HTQT, ATGT; Cục QLXD & CLCTGT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (VIWA), Ban QLCDA Đường thủy (PMU-Ws) và các thành viên trong Ban chỉ đạo Dự án.

Sau khi nghe báo cáo của Cục ĐTNĐ Việt Nam, Ban QLCDA Đường thủy tình hình thực hiện, các thuận lợi cũng như một số vướng mắc của Dự án cùng các ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

Về tổng thể, tiến độ triển khai dự án WB6 chưa đáp ứng được yêu cầu. Để đẩy nhanh tình hình thực hiện Dự án, Bộ yêu cầu Cục ĐTNĐ, PMU – Ws và các cơ quan tham mưu của Bộ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1. Cục ĐTNĐ và PMU – Ws cần lập tiến độ cụ thể theo sơ đồ ngang cho từng hạng mục công việc để so sánh tiến trình thực hiện với tiến độ đã thống với WB, qua đó thấy rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan thực hiện, kịp thời đề xuất điều chỉnh tiến độ Dự án và đưa ra biện pháp khắc phục với tiêu chí lấy tiến độ tháng sau bù tiến độ tháng trước bị chậm. Tiến độ các hạng mục cụ thể gửi báo cáo Trưởng ban chỉ đạo Dự án kịp thời chỉ đạo điều hành cùng thành viên trong Ban chỉ đạo biết.

2. Gói thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1

- Khẩn trương hoàn thành công tác đánh giá hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng vào đầu tháng 8/2009.

- Khi Tư vấn lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp giai đoạn 1, VIWA và PMU-W xem xét các gói thầu cần ưu tiên làm trước, khẩn trương trình Bộ và WB phê duyệt, đảm bảo tiến độ dự án.

3. Gói thầu Tư vấn TKKT giai đoạn 2, giám sát thi công giai đoạn 1, 2 và hạng mục thiết kế mẫu điển hình bến khách ngang sông

- Sau khi WB có thư không phản đối, VIWA, PMU-W khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo để tuyển chọn tư vấn TKKT giai đoạn 2 và giám sát thi công giai đoạn 1 và 2.

- Bộ chấp thuận cho bổ sung thiết kế mẫu điển hình bến khách ngang sông, yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam khẩn trương có văn bản chi tiết báo cáo Bộ xem xét, quyết định.

- Cục ĐTNĐ, Ban QLCDA đường thủy khẩn trương tuyển chọn tư vấn, hoàn thành thiết kế mẫu trước 15/9/2009.

- Sau khi có thiết kế mẫu, Cục ĐTNĐ, Ban QLCDA đường thủy cần làm việc và thỏa thuận vị trí xây dựng cụ thể với các địa phương được đầu tư bến khách ngang sông để sớm triển khai lựa chọn nhà thầu theo hình thức EPC.

4. Về gói thầu Tư vấn nạo vét, duy tu thí điểm hệ thống đường thủy

- Đây là gói thầu có tính chất phức tạp, đòi hỏi cần nghiên cứu kỹ lưỡng khi lập đề cương tham chiếu, cần tham khảo thêm các đơn vị quản lý đường sông, cần chú ý đến công việc chính là làm hệ thống phao tiêu báo hiệu và tiến hành nạo vét sơ bộ tại tuyến luồng thí điểm; sớm xin ý kiến thông qua của WB để đẩy nhanh công việc kịp tiến độ chung của dự án.

5. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ và cắm cọc giải phóng mặt bằng hành lang số 1

- Đẩy nhanh tiến độ tuyển chọn nhà thầu đảm nhận công tác rà phá bom mìn với hình thức chỉ định thầu theo quy định hiện hành.

- Thực hiện thủ tục chỉ định thầu tư vấn cắm cọc GPMB ngay sau khi Thủ tướng có văn bản chấp thuận.

6. Hạng mục đầu tư xây dựng cảng Việt Trì và Ninh Phúc

- Cục ĐTNĐ Việt Nam triển khai sớm trong giai đoạn 2 của dự án.

7. Về công tác đào tạo phòng chống tham nhũng (GTAP)

- Công tác phòng chống tham nhũng của Dự án cần làm chi tiết, bài bản. Cục ĐTNĐ Việt Nam hướng dẫn cụ thể 14 tỉnh trong phạm vi Dự án về chương trình phòng chống tham nhũng cho Dự án đồng thời phổ biến sử dụng phần mềm quản lý tài chính dự án.

- Việc thực hiện công tác đào tạo cho phòng chống tham nhũng chủ yếu thực hiện tại Việt Nam để tiết kiệm kinh phí.

- Vụ KHĐT soạn thảo thư gửi WB chấp thuận hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo phòng chống tham nhũng. Sau khi WB chấp thuận, VIWA/PMU-Ws lập dự toán chi tiết để triển khai.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
 - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
 - Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội (WB);
 - Các đơn vị dự họp;
 - Lưu: VT, KHĐT (03).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 318/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (dự án WB6) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121