Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 305/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 08/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VỚI TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngày 16 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2021 và xác định nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp công tác thời gian tới. Cùng dự làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Công Thương; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bám sát phương châm hành động năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, cùng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Với quan điểm “đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết”, việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh là những ưu tiên hàng đầu, chúng ta cũng nỗ lực thực hiện các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và đạt những kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; an sinh xã hội, đời sống của người dân được đặc biệt quan tâm, bảo đảm an dân, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện khó khăn; hoạt động đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, nhất là hoạt động ngoại giao Vắc xin.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trực tiếp là Thường trực Chính phủ và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác; các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Các nội dung phối hợp được triển khai cơ bản toàn diện, thiết thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân lao động, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Công đoàn Việt Nam và Chính phủ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Chương trình phối hợp suốt nhiệm kỳ qua và 9 tháng đầu năm 2021, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn hoàn thành các nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần quan trọng vào những thành tựu mà đất nước đã đạt được. Hai bên đã có nhiều hoạt động thiết thực trong phối hợp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức tuyên truyền, vận động, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, hình thành nhiều mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19, kịp thời ban hành nhiều gói hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thực hiện lùi đóng kinh phí Công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, miễn đóng phí Công đoàn đối với đoàn viên khó khăn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả của Công đoàn Việt Nam với Chính phủ trong suốt thời gian qua; đồng thời Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu về những khó khăn, kể cả mất mát, hy sinh của cán bộ đoàn viên, người lao động do đại dịch COVID-19. Hơn lúc nào hết, trong khó khăn, vai trò của tổ chức Công đoàn càng khẳng định rõ nét; hình ảnh đẹp của những cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động tận tụy, chăm lo cho đồng chí, đồng nghiệp, đồng bào, nhiều cán bộ Công đoàn ngày đêm lăn lộn, hết mình vì người lao động và doanh nghiệp, đồng cam, cộng khổ, sẻ chia với khó khăn của doanh nghiệp, không quản hiểm nguy, không ít cán bộ Công đoàn đã thực sự trở thành lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đây là điều rất đáng trân trọng, có sức thuyết phục lớn đối với xã hội, khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Công đoàn Việt Nam.

II. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng triển khai các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đã đề ra, đặc biệt chú trọng công tác sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt tinh thần không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước mọi tình huống dịch bệnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ đạo, phòng, chống dịch tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sức sáng tạo, tự chủ đi đôi với nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện mục tiêu kép, khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

3. Không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng lao động, sớm đưa người lao động trở lại doanh nghiệp sản xuất an toàn, có thu nhập, ổn định cuộc sống; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

4. Các cấp Công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Năng suất cao, chất lượng tốt”, “Mỗi người làm việc bằng hai” cùng cả nước phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, tránh đứt gẫy chuỗi cung ứng, dứt khoát không để lỡ nhịp, không để nước ta tụt hậu.

5. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, tập trung vào kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm. Công đoàn Việt Nam tham gia, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần vào việc thực hiện đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.

7. Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ với khó khăn chung của đất nước, đoàn kết, đồng thuận đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, trước hết là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế hiệu quả.

8. Phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân. Thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

9. Các Bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, vấn đề nhà ở của công nhân, người lao động, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, trạm y tế, nhu cầu về văn hóa, nơi vui chơi giải trí… Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

1. Về quyền lợi, chính sách an sinh xã hội của người lao động: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành, khẩn trương xử lý và có văn bản trả lời Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Về cơ chế, chính sách liên quan đến nhà ở công nhân; đất đai, quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất; bổ sung danh mục phát triển nhà ở xã hội, việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở công nhân: đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định hiện hành; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về vấn đề nhà ở cho công nhân theo hướng cải cách rút gọn thủ tục hành chính; quy hoạch bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động; cơ chế phù hợp với kinh tế thị trường, huy động hợp tác công tư, cơ chế để Công đoàn, địa phương, doanh nghiệp cùng tham gia; bố trí nguồn đầu tư công trung hạn.

3. Về bố trí nguồn lực đầu tư công trung hạn trong phát triển nhà ở xã hội: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp, hiệu quả, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Về chính sách tín dụng cho người lao động nghèo vay vốn thông qua cơ chế cấp bù lãi suất: giao Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền.

5. Về phục hồi thị trường lao động cho các khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ cao: giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xử lý theo hướng tăng cường đào tạo nghề, nâng cao tay nghề công nhân; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; có cơ chế nâng cao lợi ích tinh thần, vật chất cho công nhân; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm nhiều hơn nữa cho người lao động; tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển giai cấp công nhân hiện đại.

6. Về đề nghị quản lý, sử dụng 5 tòa nhà ở thuộc Dự án thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu hướng xử lý phù hợp, không để lãng phí tài sản công, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người lao động.

7. Về đề nghị bổ sung áp dụng chính sách giáo dục mầm non cho khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ: giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình sửa đổi, bổ sung về chính sách giáo dục mầm non cho con em công nhân.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách đối với giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghi ệp theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng, đề xuất trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ cho đối tượng trẻ em mầm non là con của công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

8. Về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị: Chính phủ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về Công đoàn, giai cấp công nhân, người lao động thành pháp luật, tạo hành lang pháp lý tốt nhất bảo vệ người lao động, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất cụ thể với Chính phủ những văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. Trên cơ sở đó, Chính phủ giao các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

9. Về đánh giá, xác định và công bố “mức sống tối thiểu” của người lao động và gia đình người lao động: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, làm cơ sở Hội đồng Tiền lương Quốc gia xác định mức lương tối thiểu vùng hàng năm.

10. Về đề nghị sửa đổi Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước: đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1950-CV/TW-VP ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng và báo cáo cấp có thẩm quyền (Ban Bí thư) trường hợp vướng mắc khi thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với các doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, đảm bảo phù hợp với các quy định về phân cấp quản lý tài sản, doanh nghiệp theo quy định của Đảng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân vận Trung ương;
- UBTWMTTQVN;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Dệt may VN, Tổng Công ty Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (2b). NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 305/TB-VPCP ngày 08/11/2021 về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.498

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!