Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 302/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 302/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 302/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH UBATGTQG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 28/06/2008, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa bình về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Hoàng Việt Cường – Bí thư tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Tỉnh – Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình. Về phía Bộ GTVT có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và QLCLCTGT, Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Văn phòng Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các dự án 18, Ban quản lý dự án đường bộ 2.

Sau khi nghe báo cáo tình hình giao thông vận tải của tỉnh Hòa Bình, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình kết luận như sau:

1. Hoan nghênh kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua, tỉnh đã có bước phát triển toàn diện.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, UBND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp tốt cùng Bộ GTVT triển khai thực hiện các dự án, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình và các cơ quan liên quan của Bộ GTVT tiếp tục triển khai những nội dung đã kết luận tại các buổi làm việc giữa Bộ GTGT và đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình vào ngày 18/4/2008.

2. Về các dự án đang triển khai

- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 tuyến tránh thành phố Hòa Bình

Đề nghị tỉnh và Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đường bộ 2 phối hợp triển khai thực hiện dứt điểm. Đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để sớm có điều kiện triển khai thi công.

Ban Quản lý dự án 2 lập kế hoạch tiến độ cụ thể, chi tiết và đôn đốc nhà thầu thực hiện để thông xe chậm nhất vào dịp Tết nguyên đán 2009.

- Về xây dựng hoàn trả Quốc lộ 21 bị hư hỏng khi xây dựng đường Hồ Chí Minh (đoạn Km 59 + 500 – Km 72 + 700): Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục để cuối tháng 9/2008 khởi công xây dựng.

- Về việc lập dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 21 đoạn Km 74 – Km 95 và Quốc lộ 12B đoạn Km 30 – Km 80: Bộ GTVT thống nhất chủ trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình cùng báo cáo Chính phủ để đầu tư dự án bằng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2 để thực hiện.

- Về dự án đầu tư xây dựng đường Láng – Hòa Lạc kéo dài đến thành phố Hòa Bình: Bộ GTVT thống nhất việc triển khai đầu tư dự án theo hình thức BT hoàn vốn từ khai thác quỹ đất. Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo nhà đầu tư lập dự án đầu tư, trên cơ sở đó sẽ tiến hành xem xét, quyết định.

- Về xây dựng hoàn trả Quốc lộ 15 hư hỏng khi xây dựng Quốc lộ 6 (đoạn từ Quốc lộ 6 đến thị trấn Mai Châu): cho phép nhà thầu cũ được tiếp tục thi công gói thầu này, Giao Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông hướng dẫn các thủ tục để khởi động lại dự án trong tháng 7/2008.

Đối với dự án Quốc lộ 15 đoạn tránh thủy điện Hồi Xuân và đoạn tránh thị trấn Mai Châu: Giao cục Đường bộ Việt Nam lập thành tiểu dự án trong dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 15 để đảm bảo tiến độ tích nước của Dự án thủy điện Hồi Xuân (trước 30/10/2010).

3. Về công tác quản lý vận tải và an toàn giao thông

- Về quản lý vận tải

Hoan nghênh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức được một số tuyến vận tải hành khách công cộng. Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng dài hạn. Thực hiện xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ quốc lộ 6 để có cơ sở đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng trên các tuyến quốc lộ khác.

- Về quản lý phương tiện

Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo triệt để theo Nghị quyết 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết 05/2008/NQ-CP , tổ chức đăng ký, đăng kiểm xe cơ giới theo quy định, xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động nghèo chuyển đổi phương tiện. Thực hiện quản lý các phương tiện vận tải để tăng cường trách nhiệm của chủ phương tiện; quy định các tuyến và thời gian lưu thông đối với các phương tiện xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh ngoài trung tâm đô thị và các tuyến quốc lộ

- Về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình báo cáo Bộ GTVT để cùng trao đổi, giải quyết.

­- Về công tác an toàn giao thông

Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết 32/2007/NQ-CP và Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt chú ý tăng cường tuyên truyền, giáo dục người tham gia giao thông chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm, kiên quyết cưỡng chế, xử phạt các hành vi vi phạm nhằm tăng cường ý thức cho người tham gia giao thông.

Về hành lang an toàn giao thông đường bộ: Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnh Hòa Bình để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (nt);
- Các đơn vị dự họp;
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND tỉnh Hòa Bình;
- Sở GTVT tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT, TH. (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 302/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106