Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 300/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 300/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 300/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN NGHI SƠN – BÃI TRÀNH

Ngày 27/06/2008, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã tiến hành kiểm tra hiện trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn kiểm tra, về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi – Bí thư tỉnh ủy; các đồng chí: Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Về phía Bộ GTVT có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và QLCL CTGT, Văn phòng Ủy ban ATGTQG, Văn phòng Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Đối với cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1A

Đồng ý giải pháp kỹ thuật hạ thấp nền đường Quốc lộ 1A để đảm bảo độ tĩnh không của cầu vượt nút giao với Quốc lộ 1A theo quy định. Giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, xây dựng phương án hạ thấp nền đường Quốc lộ 1A khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua Khu kinh tế Nghi Sơn.

Trong thời gian thực hiện việc hạ thấp đường Quốc lộ 1A, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh bổ sung 02 cổng khung giới hạn trên Quốc lộ 1A theo hai hướng giao thông để cảnh báo và khống chế tĩnh không đối với các phương tiện giao thông khi đi dưới cầu vượt.

Giao Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các nhà thầu cho tiếp tục thi công để đảm bảo hoàn thành hạng mục cầu vượt nút giao Quốc lộ 1 vào tháng 8/2008.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng

Đồng ý đề xuất của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đền bù vĩnh viễn phần diện tích đất mượn tạm 3m còn tồn đọng, vướng mắc trên đoạn Km 2 + 600 – Km 4 + 000. Đề nghị UBND tỉnh quyết định nhưng đảm bảo nguyên tắc không áp dụng hồi tố cho các đoạn đã giải phóng mặt bằng xong. UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo quyết liệt để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 31/07/2008. Đối với những đoạn tuyến không đáp ứng được tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 31/07/2008. Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ bàn giao lại cho địa phương.

Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa có phương án bảo vệ nhà thầu thi công đối với những đoạn các hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng tái lấn chiếm hoặc cản trở, phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Kinh phí hỗ trợ cho công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng được thanh toán từ kinh phí của dự án.

3. Yêu cầu đối với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

- Thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Đôn đốc địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng cam kết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, nhà thầu triển khai đúng tiến độ Dự án. Đối với những đoạn đã có mặt bằng. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu hoàn thành trong tháng 07/2008; những vị trí được bàn giao mặt bằng trong tháng 07/2008, yêu cầu hoàn thành chậm nhất vào 30/9/2008. Trong quá trình triển khai, nếu nhà thầu không nghiêm túc thực hiện, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chủ động cắt chuyển, điều chuyển cho những đơn vị khác.

- Kiểm tra khối lượng thi công hàng tháng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán và giải ngân cho các nhà thầu.

4. Yêu cầu đối với nhà thầu

- Tập trung lực lượng thi công đúng tiến độ đã cam kết, đảm bảo tiến độ dự án.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo giao thông thông suốt theo quy định, đặc biệt đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, có biện pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với những điểm phức tạp về giải phóng mặt bằng, phải triển khai thi công ngay khi được địa phương bàn giao mặt bằng để tránh tình trạng tái lấn chiếm. Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong trường hợp phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh công tác giải ngân của dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (nt);
- Các đơn vị dự họp;
- Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa;
- Các nhà thầu (do Ban QLDA ĐHCM chuyển);
- Lưu: VT, TH. (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 300/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi kiểm tra hiện trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Nghi Sơn – Bãi Trành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.608
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110