Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 292/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc để giải ngân các gói thầu thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 và dự án cầu Bãi Cháy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 292/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 292/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC ĐỂ GIẢI NGÂN CÁC GÓI THẦU THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 18 VÀ DỰ ÁN CẦU BÃI CHÁY.

Ngày 25/6/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc để giải ngân các gói thầu thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 và Dự án XD cầu Bãi Cháy. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và Chuyên viên của Vụ KHĐT, cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLCDA 18, Tổng công ty XDCTGT1, Tư vấn giám sát Quốc lộ 18. Sau khi nghe Ban QLCDA 18, Nhà thầu báo cáo, các thành viên cuộc họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã thống nhất kết luận như sau:

Do Hiệp định vay vốn JBIC sẽ hết hiệu lực vào ngày 26/7/2008 nên các bên liên quan khẩn trương hoàn thành (lập, thẩm định), trình Bộ duyệt các Lệnh thay đổi hợp đồng, điều chỉnh giá trị hợp đồng nhằm mục đích giải ngân tối đa bằng nguồn vốn vay JBIC. Nếu Nhà thầu không hoàn tất thủ tục, Hiệp định vay vốn của JBIC hết hạn thì Nhà thầu phải tự lo kinh phí thực hiện. Một số yêu cầu cụ thể:

1. Về các gói thầu Quốc lộ 18:

- Các gói thầu 3A, 4A và gói 6: Hiện nay, Bộ GTVT đã phê duyệt hết các lệnh thay đổi Hợp đồng. Bộ GTVT yêu cầu Nhà thầu, Ban QLCDA18 khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành và trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu (xong trước 30/6/2008).

- Gói thầu 1A:

+ Công tác ở hiện trường: Yêu cầu Tổng công ty XDCTGT1 hoàn thành trước 30/6/2008 (bao gồm cả tuyến chính và TL295). Hoàn thiện các hệ thống hộ lan, giải phân cách, hệ thống biển báo an toàn giao thông để thông tuyến vào đầu tháng 7/2008.

+ Nhà thầu trình ngay các lệnh thay đổi hợp đồng để Bộ GTVT phê duyệt trước 1/7/2008, lập chứng chỉ thanh toán khối lượng hoàn thành để có cơ sở thanh toán tối đa nguồn kinh phí từ Hiệp định vay JBIC.

+ Ban QLCDA 18 khẩn trương lập giá trị dự toán điều chỉnh cuối cùng của Gói thầu 1A, có cân đối với các gói thầu 3A, 4A để không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, báo cáo Bộ. Trên cơ sở đó, Cục Giám định &QLCL CTGT cùng Ban QLCDA18 rà soát hồ sơ, trình Bộ duyệt hoặc tạm duyệt các lệnh thay đổi, giá trị dự toán cuối cùng của gói thầu để Vụ KHĐT điều chỉnh giá trị hợp đồng, kịp thời giải ngân bằng nguồn vốn vay JBIC. Sau đó, Ban QLCDA18 chỉ đạo TVGS, Nhà thầu hoàn tất thủ tục để Bộ duyệt chính thức sau.

+ Về trượt giá của gói thầu: Trong hợp đồng không quy định rõ thời điểm xác định khối lượng tính trượt giá theo chứng chỉ thanh toán tháng (MC) hay theo thời điểm thi công thực tế. Bộ GTVT chấp thuận kiến nghị của Nhà thầu và Ban QLCDA18, cho phép tạm duyệt giá trị trượt giá theo các chứng chỉ thanh toán tháng (MC), sau khi hợp đồng làm rõ sẽ duyệt chính thức sau.

2. Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy:

- Bộ GTVT đã họp và kiểm điểm nhiều lần nhưng Nhà thầu rất chậm trong việc trình duyệt các lệnh thay đổi. Do thời hạn giải ngân của Hiệp định sắp hết hạn, Bộ yêu cầu cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLCDA18 thẩm định, trình duyệt (hoặc phê duyệt theo ủy quyền) toàn bộ 13 lệnh thay đổi hợp đồng xong trước ngày 1/7/2008. Các lệnh thay đổi Nhà thầu trình chậm, không đủ thời gian để thẩm định, phê duyệt nhà thầu phải tự bỏ kinh phí để thực hiện.

- Đối với lệnh thay đổi về trượt giá: Bộ GTVT đồng ý cách tính khối lượng theo các chứng chỉ thanh toán tháng (MC) như gói 1A-QL18.

- Đối với gói thầu thiết bị quan trắc cầu Bãi Cháy: Đây là vấn đề quan trọng, cần tập trung giải quyết để sớm lắp đặt thiết bị quan trắc cầu theo nội dung của hợp đồng. Bộ GTVT yêu cầu Tổng Công ty XDCTGT1 báo cáo kết quả chấm thầu đối với 2 ứng thầu là ADVITAM và FUTURTEC. Nếu khó khăn cần có văn bản trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc.

- Đối với gói thầu BC3: Do khối lượng thực hiện vượt giá trị Hợp đồng gốc, yêu cầu Nhà thầu trình dự toán điều chỉnh để Bộ GTVT duyệt (hoặc tạm duyệt) và điều chỉnh giá trị gói thầu, tương tự như gói thầu 1A.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- Các đơn vị tham gia họp;
- Lưu VT, CGĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 292/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc để giải ngân các gói thầu thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 và dự án cầu Bãi Cháy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145