Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 289/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo QL47, QL48-2, QL48-3 thuộc dự án nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 289/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 289/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO QL47, QL48-2, QL48-3 THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ (WB4)

Ngày 25/6/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo QL47, QL48-2, QL48-3 thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (Dự án WB4). Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An. Về phía Bộ GTVT có đại diện các cơ quan, đơn vị: Vụ KHĐT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLCDA18 và các Nhà thầu thi công QL47, QL48-2, QL48-3, QL48-1/2.

Sau khi nghe Ban QLCDA18, các Nhà thầu thi công báo cáo về tình hình thực hiện Dự án, đại diện Lãnh đạo các tỉnh, Sở trao đổi về tình hình thực hiện và các kiến nghị liên quan đến công tác GPMB và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường thống nhất với Lãnh đạo các tỉnh kết luận như sau:

1. Tình hình thực hiện và yêu cầu tiến độ của các Dự án:

- QL47 (đoạn Cầu Thiều – Xuân Thắng), tỉnh Thanh Hóa do Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường thi công: Tổng giá trị giải ngân là 13,3/81,2 tỷ đồng (16%), trong đó khối lượng thi công bê tông nhựa được 1,53/20,7km (7,42%) và mới triển khai thi công cầu;

- QL48-2 (đoạn Yên Lý – Nghĩa Thuận), tỉnh Nghệ An do Liên danh Công ty CP ĐT & XDCT1 và Công ty CP Thành Công thi công: Tổng giá trị giải ngân là 16/72,5 tỷ đồng (22%), trong đó khối lượng thi công bê tông nhựa được 1/20km (5%) và đang triển khai thi công cầu;

- QL48-3 (đoạn Thái Hòa – Yên Hợp), tỉnh Nghệ An do Tổng công ty CP XNK & XD Việt Nam (Vinconex) thi công: Tổng giá trị giải ngân là 23,3/86,9 tỷ đồng (26,8%), trong đó khối lượng thi công bê tông nhựa được 6,67/25,3km (25%) và đang triển khai thi công cầu.

Hiện nay, tiến độ thi công các Dự án nâng cấp, cải tạo QL47, QL48-2, QL48-3 rất chậm so với yêu cầu. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLCDA18 chỉ đạo các Nhà thầu thi công phải khẩn trương tập trung năng lực về nhân lực, thiết bị, tài chính và tăng cường công tác điều hành Dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công tác thảm BTN đối với những đoạn không bị vướng GPMB có đủ chiều dài >200m cho cả mặt cắt, tiến độ cụ thể như sau:

- QL47:             Đến 31/8/2008 hoàn thành thảm BTN 12,8km;

- QL48-2:           Đến 31/8/2008 hoàn thành thảm BTN 17km;

- QL48-3:           Đến 31/8/2008 hoàn thành thảm BTN 21,5km;

- QL48-1/2 đoạn Nam Cấm – Cửa Lò, tỉnh Nghệ An: Do Liên danh Công ty SX VLXD CTGT CTK & Công ty CPXD Vạn Xuân thi công, phải khẩn trương tiến hành thảm BTN 2km phía Cửa Lò vào đầu tháng 7/2008 và thực hiện thi công các hạng mục theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Về công tác GPMB:

Ngày 29/02/2008, Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có biên bản cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công Dự án nâng cấp, cải tạo QL47, QL48-2, QL48-3 trong tháng 3/2008. Tiếp theo, Bộ GTVT đã có công điện số 29/CĐ-BGTVT ngày 21/4/2008 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và công điện số 43/CĐ-BGTVT ngày 20/6/2008 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị giải quyết dứt điểm công tác GPMB của Dự án, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30/6/2008. Tuy nhiên, đến nay công tác GPMB của địa phương vẫn còn tồn tại, vướng mắc với khối lượng lớn, cụ thể như sau:

- QL47 (đoạn Cầu Thiều – Xuân Thắng), tỉnh Thanh Hóa: Đã bàn giao được 15/20,7km (đạt 72,46%); chưa bàn giao hoặc phát sinh, vướng mắc 5,7/20,7km (chiếm 27,54%); mặt bằng có thể thi công được lớp BTN (với những đoạn có chiều dài > 200m) 12/20,7(58%);

- QL48-2 (đoạn Yên Lý – Nghĩa Thuận), tỉnh Nghệ An: Đã bàn giao được 16,93/20km (đạt 84,3%); chưa bàn giao hoặc phát sinh, vướng mắc 3,15/20km (chiếm 15,7); mặt bằng có thể thi công được lớp BTN (với những đoạn có chiều dài > 200) 14/20km(70%);

- QL48-3 (đoạn Thái Hòa – Yên Hợp), tỉnh Nghệ An: Đã bàn giao được 20,88/25,3km (đạt 82,6%); chưa bàn giao hoặc phát sinh, vướng mắc 4,4/25,3km (chiếm 17,4%); mặt bằng có thể thi công được lớp BTN (với những đoạn có chiều dài > 200m) 20/25,3km (80%).

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt UBND các cấp, các Sở, Ban, ngành và Hội đồng GPMB địa phương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác GPMB của Dự án nâng cấp, cải tạo QL47, QL48-2, QL48-3 và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các đơn vị thi công trước ngày 31/7/2008.

- Đối với những đoạn tuyến không đáp ứng được tiến độ bàn giao mặt bằng trước ngày 31/7/2008 (hoặc bàn giao nhưng có chiều dài < 200m), Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa các đoạn tuyến này ra khỏi Dự án.

- Có phương án bảo vệ cho Nhà thầu thi công đối với những đoạn phải cưỡng chế GPMB (nếu thấy cần thiết).

- Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thành lập Ban chỉ đạo GPMB của tỉnh giao cho sở GTVT thường trực Ban chỉ đạo làm đầu mối để giải quyết các vấn đề trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn tỉnh. Ban QLDA18 cử người tham gia Ban chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác GPMB của Dự án WB4.

3. Yêu cầu đối với Ban QLCDA18:

- Cử cán bộ có năng lực thường xuyên bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác GPMB của Dự án. Đôn đốc để địa phương thực hiện đúng tiến độ GPMB đã cam kết.

- Kiểm tra khối lượng thi công hàng tháng, đẩy nhanh công tác nghiệm thu thanh toán giải ngân cho các Nhà thầu.

- Chủ trì giao ban hàng tuần về tình hình thực hiện của Dự án, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Tư vấn, Nhà thầu triển khai đúng tiến độ Dự án; rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh công tác TVGS nhằm đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ Dự án, giải quyết kịp thời dứt điểm những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Yêu cầu đối với Nhà thầu:

- Các Tổng giám đốc, giám đốc các Nhà thầu tập trung lực lượng thi công đúng tiến độ đã cam kết với Ban QLCDA18 và Bộ GTVT, đảm bảo tiến độ Dự án theo mốc thời gian đã nêu tại mục 1. Đối với phần mặt bằng còn lại và toàn Dự án hoàn thành theo tiến độ quy định.

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương tập trung năng lực về nhân lực, thiết bị, tài chính và tăng cường công tác điều hành Dự án; tập trung thi công liên tục nhằm phấn đấu hoàn thành Dự án đúng tiến độ yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo giao thông thông suốt theo quy định, đặc biệt quan tâm an toàn hệ thống cầu đường tạm trong mùa mưa lũ; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban QLCDA18, địa phương và các đơn vị liên quan, có biện pháp tổ chức thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ Dự án. Đối với những điểm phức tạp về GPMB, phải triển khai thi công ngay khi được địa phương bàn giao mặt bằng để tránh tình trạng tái lấn chiếm. Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong trường hợp phải cưỡng chế GPMB.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh công tác giải ngân đảm bảo tiến độ giải ngân của Dự án.

5. Các vấn đề khác:

- Bộ GTVT sẽ đi kiểm tra hiện trường QL47, tỉnh Thanh Hóa và QL48, tỉnh Nghệ An về tiến độ thi công, kết quả thực hiện cam kết của Nhà thầu và địa phương vào cuối tháng 7/2008.

- Đối với các Gói thầu của Dự án, việc điều chỉnh giá thực hiện theo quy định trong Hợp đồng. Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với Nhà tài trợ và các Bộ, ngành liên quan để bổ sung vốn do biến động giá.

- Giao cụ KHĐT tham mưu đề xuất kế hoạch bố trí đảm bảo nguồn vốn phục vụ công tác GPMB của Dự án.

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các Dự án, tổng hợp đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công.

- Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ GTVT, kịp thời có ý kiến đề xuất, phản ánh các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án WB4 trên địa bàn tỉnh góp phần đẩy nhanh tiến độ của Dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng trường (để b/c);
- UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An;
- Sở GTVT Thanh Hóa, Nghệ An;
- Vụ KHĐT;
- Cục ĐBVN; Ban QLCDA18;
- Tư vấn; Nhà thầu (Ban 18 sao gửi);
- Lưu: VT, CGĐ (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 289/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo QL47, QL48-2, QL48-3 thuộc dự án nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78