Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 285/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 285/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 285/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT LÊ MẠNH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 26/6/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về các vấn đề giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự cuộc họp về phía thành phố Đà Nẵng gồm có: Ông Văn Hữu Chiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố và đại diện Văn phòng UB TP, Ban QLDA. Về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo và chuyên viên của các đơn vị: Vụ KHĐT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban QLDA 85.

Sau khi nghe Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Ban QLDA 85 báo cáo về một số nội dung liên quan đến công tác GPMB dự án mở rộng cảng Tiên Sa – Đà Nẵng và các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kết luận như sau:

1. Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao về sự phối hợp, giúp đỡ và quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng đối với việc triển khai xây dựng các dự án xây dựng giao thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua như Dự án mở rộng cảng Tiên Sa, dự án hầm Hải Vân,… đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

2. Về các vấn đề UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị:

2.1. Về giải phóng mặt bằng vệt kẹp phía bắc Nút giao thông Hòa Cầm; do tính chất phức tạp của công tác GPMB, Bộ GTVT nhất trí với đề nghị của UBND thành phố Đà Nẵng thời hạn hoàn thành công tác GPMB đến trước ngày 30/12/2008. Vụ Kế hoạch Đầu tư, Ban QLDA 85 rà soát để đảm bảo các thủ tục kéo dài thời hạn thanh toán vốn.

2.2. Về GPMB dự án Đường nối hầm Hải Vân – Túy Loan: còn một số công việc hoàn chỉnh thủ tục thu hồi đất, hồ sơ tranh chấp giữa các hộ giải tỏa (tại Km 12 + 194) đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng giải quyết dứt điểm trước ngày 30/7/2008 để hoàn thành việc thanh quyết toán công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án.

2.3. Về xây dựng khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Đường nối hầm Hải Vân – Túy Loan: đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh việc xây dựng khu tái định cư trước ngày 30/12/2008.

Đối với vốn dư sau đấu thầu xây dựng khu tái định cư, đề nghị UBND thành phố có văn bản chính thức làm rõ mục đích sử dụng, giao Vụ KHĐT chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết theo đúng các nội dung quy định hiện hành.

2.4. Về việc chuyển kinh phí GPMB:

Vụ KHĐT chủ trì chỉ đạo Ban QLDA 85 kiểm tra, rà soát lại công tác thanh toán và giải quyết các thủ tục còn tồn tại đảm bảo chuyển đủ kinh phí cho địa phương để triển khai thực hiện công tác đền bù GPMB và xây dựng khu tái định cư.

Bộ GTVT mong rằng trong thời gian tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Thành ủy, HĐND, UBND và nhân dân địa phương để Bộ GTVT thực hiện tốt các dự án xây dựng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trên địa bàn thành phố.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên quan biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr. Lê Mạnh Hùng (b/c);
- UBND thành phố Đà Nẵng (p/h);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH, CGĐ

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 285/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236