Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 282/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp với Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải về công tác tư vấn quy hoạch và thiết kế các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 282/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 282/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG.

Ngày 18/6/2008, tại văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác tư vấn quy hoạch và thiết kế các dự án xây dựng giao thông. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Văn phòng Bộ GTVT, Cục Giám định và QLCLCTGT,Cục Đường bộ Việt Nam; các lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI).

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác tư vấn quy hoạch và thiết kế các dự án xây dựng giao thông và ý kiến của các thành viên dự họp. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. TEDI là một trong những nhà tư vấn hàng đầu của đất nước trong ngành giao thông vận tải, có thương hiệu mạnh. Trong thời kỳ đổi mới, TEDI đã chủ động trong việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường, đi sâu vào công tác tư vấn, xác định rõ nhiệm vụ và định hướng của TEDI trong các giai đoạn phát triển. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng TEDI đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, doanh thu tăng, tỷ suất lợi nhuận/vốn nhà nước được giữ vững, thu nhập bình quân của người lao động tăng; có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành giao thông vận tải.

2. Đối với một số dự án:

- Quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam: Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với TEDI khẩn trương giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm trình Chính phủ phê duyệt.

- Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển: TEDI tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc kỹ ý kiến đề xuất của các địa phương, hoàn thành báo cáo giữa kỳ vào giữa tháng 7 năm 2008.

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn 2020: Vụ KHĐT và TEDI phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu văn phòng Chính phủ để quy hoạch sớm được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

- Đối với quy hoạch Thủ đô Hà Nội mới: Giao TEDI chuẩn bị đề cương và định hướng quy hoạch để có cơ sở tham gia khi Chính phủ thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô (trong đó lưu ý quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Tây), đảm bảo tính kế thừa và tính kết nối với quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội. Trong quy hoạch cần định hướng rõ các nội dung như đường vành đai, đường trục chính đô thị, đường sắt đô thị, quỹ đất dành cho giao thông.

Thứ trưởng Trần Doãn Thọ chỉ đạo, Vụ KHĐT triển khai thực hiện.

- Đối với các dự án quy hoạch khác: TEDI cần rà soát lại, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng quy hoạch.

3. Công tác chuẩn bị đầu tư dự án phải đi trước một bước. Bộ GTVT sẽ tạo điều kiện cho TEDI có nguồn vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Giao Vụ KHĐT xây dựng danh mục dự án và nguồn kinh phí.

4. Về tư vấn thiết kế kỹ thuật và tư vấn giám sát:

- Thời gian qua, công tác xây dựng cơ bản đã được Bộ chỉ đạo quyết liệt song kết quả chưa đạt yêu cầu (tiến độ còn chậm và giải ngân còn thấp), trong đó có một phần trách nhiệm của tư vấn (tiến độ lập dự án chậm, chất lượng tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát còn bất cập..). TEDI cần tập trung xem xét các mặt hoạt động, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ và chất lượng tư vấn, cần quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ để vừa làm tốt công tác giám sát vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong công tác nghiệm thu và giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

- TEDI cần soát lại tất cả các dự án TPCP và các dự án khác đang được TEDI thực hiện, đẩy nhanh tiến độ TVTK góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và giải ngân, ưu tiên hàng đầu là các dự án trọng điểm như: Đường vành đai 3, Cầu Nhật Tân, đường nối cầu Nhật Tân đến cảng HKQT Nội Bài….

5. Mô hình tổ chức của TEDI

- Giao vụ TCCB nghiên cứu, báo cáo phương án cổ phần hóa công ty mẹ TEDI và các kiến nghị về công tác đổi mới doanh nghiệp của TEDI; mặt khác, TEDI cũng chủ động nghiên cứu và đề xuất với Bộ mô hình công ty mẹ - công ty con phù hợp đối với doanh nghiệp tư vấn xây dựng giao thông.

- Công ty mẹ TEDI cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, củng cố và phát triển thương hiệu TEDI, tạo điều kiện cho các công ty con hoạt động độc lập, liên kết giữa các công ty con với nhau hoặc với công ty mẹ để thực hiện các dự án tư vấn.

6. Về thanh toán công nợ của TEDI.

Giao Vụ KHĐT chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Cục Giám định và QLCL CTGT và TEDI rà soát, báo cáo Bộ xem xét giải quyết.

7. Về một số cơ chế cần tháo gỡ:

- Chi phí tư vấn giám sát: Giao Cục Giám định và QLCL CTGT thẩm định đề án về định mức chi phí tư vấn giám sát do TEDI xây dựng và trao đổi với Bộ Xây dựng

- Các định mức xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch ngành GTVT được xây dựng đã lâu, nay đã trở nên quá lạc hậu, Bộ giao TEDI nghiên cứu, hệ thống lại, đề xuất báo cáo Bộ xem xét và kiến nghị Chính phủ.

8. Về các kiến nghị khác của TEDI: Bộ ghi nhận và giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, từng bước giải quyết.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Vụ TCCB;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 282/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp với Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải về công tác tư vấn quy hoạch và thiết kế các dự án xây dựng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.448
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110