Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 281/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách t2 – cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 281/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 281/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 – CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

Ngày 21/6/2008, tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Trên cơ sở báo cáo của Cụm cảng Hàng không miền Bắc (chủ đầu tư) các nội dung đã triển khai thực hiện về công tác giải phóng mặt bằng, đàm phám và lập thiết kế sơ bộ (F/S) bao gồm các phương án kiến trúc, khái toán tổng mức đầu tư. Thứ trưởng biểu dương Cụm cảng hàng không miền Bắc đã hoàn thành F/S trình Bộ vào ngày 19/6/2008.

Sau khi nghe ý kiến của Cục hàng không Việt Nam về tiến độ thực hiện, những nội dung cần giải quyết để triển khai dự án, ý kiến phát biểu của các Cục, Vụ, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Hồ sơ F/S trình duyệt đã bám theo quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phương án tổng mặt bằng Dự án xây dựng nhà ga hàng khách T2 đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-BGTVT ngày 17/3/2008.

Về bố trí về mặt bằng tổng thể: Cơ bản thống nhất với Cụm cảng Hàng không miền Bắc; Bộ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và Cụm cảng có báo cáo rõ hơn một số nội dung sau:

- Sân đỗ ô tô trong phạm vi nhà ga cần có bố trí hợp lý đảm bảo việc tổ chức giao thông cho các loại phương tiện, đảm bảo việc vận chuyển khách và các hoạt động nội bộ của nhà ga.

- Bổ sung phương án quy hoạch khu vực dịch vụ tại bãi đỗ xe đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của nhà ga, kèm theo phương án đầu tư, khai thác đảm bảo hiệu quả sử dụng và không ảnh hưởng đến mỹ quan của nhà ga hành khách quốc tế.

- Nội dung mô tả quy mô trong F/S cần nêu rõ tính năng, hoạt động và hiệu quả sử dụng của từng tầng, từng khu vực trong không gian nhà ga.

- Về kiến trúc: Cụm cảng Hàng không miền Bắc căn cứ các phương án do Tư vấn đề xuất để hoàn chỉnh báo cáo, Bộ thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ 03 phương án đã đề xuất và thực hiện thủ tục xin ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội.

Về mặt nguyên tắc, Bộ ủng hộ theo phương án 1 có kiến trúc hài hòa, công năng, sử dụng hợp lý, môi trường, ánh sáng cơ bản đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng.

- Về công năng: Các công năng bên trong cần phải ăn nhập với thiết kế tổng thể. Thống nhất theo ý kiến của Cụm Cảng hàng không Miền Bắc và Cục Hàng không Việt Nam về việc chuyển hạng mục hệ thống cung cấp nhiên liệu để đầu tư trong dự án sân đỗ tàu bay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 25/6/2008 để xin ý kiến. Có thể xem xét việc đầu tư hạng mục này theo từng giai đoạn, Cục Hàng không Việt Nam lập phương án tổng thể của hệ thống cung cấp nhiên liệu để tiến tới việc xã hội hóa đầu tư dịch vụ này.

2. Để triển khai thực hiện. Thứ trưởng đã chỉ đạo một số nội dung sau:

- Đồng ý tách hạng mục san lấp mặt bằng ra thành gói thầu riêng, tư vấn lập hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu trong nước thực hiện, đơn giá dự toán lập theo đơn giá Việt Nam, giao chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu theo ủy quyền của Bộ.

- Đàm phán lựa chọn nhà thầu: chủ đầu tư thực hiện các thủ tục theo quy định để lựa chọn nhà thầu; tiếp tục đàm phán với tư vấn sau khi F/S được phê duyệt. Chủ đầu tư chủ động đưa ra đề nghị và bố trí lịch để Tổ tư vấn hỗ trợ đàm phán của Bộ tham gia trong quá trình đàm phán lựa chọn nhà thầu khi cần thiết.

- Về tiến độ thực hiện: Cụm cảng Hàng không miền Bắc phối hợp với Tư vấn và Cục Hàng không Việt Nam lập báo cáo cụ thể theo 02 phương án sau để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp ngày 25/6/2008:

+ Phương án 1: hoàn thành vào năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư xác định tạm tính nếu hoàn thành theo tiến độ đề ra cần có phương án huy động nhân lực, thiết bị và ước chi phí tổng mức đầu tư, phân tích rõ hiệu quả, lợi ích đầu tư. Với việc tăng tổng mức quá lớn, tính khả thi hoàn thành của phương án này thấp, phức tạp, rủi ro cao về quản lý tiến độ - Đề nghị không thực hiện phương án này.

+ Phương án 2: Hoàn thành trong năm 2012 theo đề xuất của tư vấn.

Cân nhắc trong điều kiện hiện nay đang khó khăn về tài chính, kinh tế để báo cáo Thủ tướng chính phủ phương án đầu tư theo đề xuất của tư vấn; khi đó việc lựa chọn nhà thầu xây lắp thông qua đấu thầu quốc tế; phần thiết bị báo cáo Thủ tướng chính phủ cho phép đấu thầu hạn chế hoặc chào hàng cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án.

- Trên cơ sở F/S Cụm cảng Hàng không miền Bắc trình, Cục Hàng không Việt Nam xem xét có văn bản trình bộ trước ngày 24/6/2008.

Giao Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì thẩm định F/S, phối hợp chặt chẽ Vụ Khoa học công nghệ, Tài chính, Cục Giám định và QLCL CTGT (tổ hỗ trợ đàm phán) để triển khai thực hiện.

Lưu ý các nội dung về tài chính, tổng mức đầu tư cần phân tích rất rõ lý do tăng suất đầu tư so với nhà ga Tân Sơn Nhất; các vấn đề về biến động giá cần nêu rõ sự tăng giá của những vật tư chính như: xi măng, sắt thép, xăng dầu….để có cơ sở phê duyệt.

- Trong quá trình lập và phê duyệt, dự toán, tổng dự toán, chủ đầu tư cần thuê tư vấn thẩm tra (Viện Kinh tế xây dựng – Bộ xây dựng) đảm bảo sự phù hợp, làm cơ sở phê duyệt.

- Công tác giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp, làm việc với địa phương và thực hiện các công việc để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.

- Về tổ chức giao thông ngoại tuyến: Thống nhất việc kết nối giữa Dự án đường nối cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài, điểm cuối qua nhà ga T2 nối với đường Bắc Thăng Long- Nội Bài. Vụ Kế hoạch đầu tư làm văn bản trình Bộ ký giao ban QLDA 85 nghiên cứu để đưa vào dự án đường nối cầu Nhật Tân (Ban QLDA 85 chỉ đạo tư vấn thực hiện).

- Giao chủ đầu tư (Cụm cảng Hàng không miền Bắc) khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh các vấn đề liên quan đã được nêu tại thông báo này làm cơ sở để Bộ báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Thứ trưởng để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TT Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Cục GĐ & QLCL CTGT;
- Các Vụ: KHĐT, TC, KHCN;
- Cục HKVN; Cụm cảng KHMB;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 281/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách t2 – cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77