Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 278/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 278/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 278/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH UBATGTQG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ngày 24/6/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT; Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo thành phố Cần Thơ về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực GTVT trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi làm việc, về phía thành phố Cần Thơ có các đồng chí: Nguyễn Tấn Quyên – Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các Sở: GTVT, KH&ĐT, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ. Về phía Bộ GTVT có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và QLCLCTGT, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình giao thông vận tải và việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Cần Thơ, ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo thành phố và các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với các đồng chí Lãnh đạo thành phố Cần Thơ kết luận như sau:

1. Tuyến đường cao tốc Cần Thơ – An Giang

Tuyến đường cao tốc Cần Thơ – An Giang đã nằm trong quy hoạch mạng lưới đường cao tốc Việt Nam đang trình Chính phủ phê duyệt. Do dự án chưa có trong danh mục đầu tư BOT, Bộ GTVT đồng ý để nhà đầu tư nghiên cứu lập đề xuất dự án và cùng báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Cần Thơ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký Hợp đồng BOT. Bộ GTVT sẽ chủ trì cùng với các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất về hướng tuyến và quy mô dự án đồng thời phối hợp với thành phố Cần Thơ chỉ đạo và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án.

2. Tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ – Kiên Giang – Cà Mau

Tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ – Kiên Giang – Cà Mau do thành phố Cần Thơ đề xuất là tuyến mới, chưa có trong quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đang trình Chính phủ. Bộ GTVT giao Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) nghiên cứu tuyến đường bộ cao tốc này trong mối quan hệ với tổng thể quy hoạch các tuyến đường bộ cao tốc tại khu vực báo cáo Bộ GTVT xem xét, có ý kiến chính thức, báo cáo Chính phủ.

3. Về nguồn vốn xây dựng cầu Rạch Ngỗng

Thống nhất đề nghị của UBND thành phố Cần Thơ, Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ để có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ vốn cho Thành phố triển khai dự án.

4. Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91

Thống nhất đề nghị của UBND thành phố Cần Thơ. Bộ GTVT sẽ phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

5. Tuyến đường Trà Nóc – Thới An Đông – Lộ Bức

Bộ GTVT đồng thuận với UBND thành phố Cần Thơ và phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ có văn bản báo cáo Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư dự án.

6. Cầu Nhị Kiều

Đồng ý cho lập dự án đầu tư xây dựng cầu Nhị Kiều. Giao Cục Đường bộ Việt Nam lập dự án đầu tư. Trong dự án đầu tư cần chú ý phương án bố trí mặt bằng và điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khi thực hiện xây dựng cầu.

7. Đối với việc đầu tư giai đoạn 2 đoạn Ngã Năm cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui: Giao Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư. Giao Vụ KHĐT bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện dự án.

8. Việc đầu tư giai đoạn 2 cảng Cái Cui

Giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện dự án như đã cam kết với Thành phố. Yêu cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư xây dựng cảng Cái Cui.

9. Về đề nghị nạo vét luồng Định An theo hình thức BOT

Giao Cục Hàng hải Việt Nam làm việc với nhà đầu tư về phương án nạo vét luồng Định An theo hình thức BOT, báo cáo Bộ gấp (trong đầu tháng 7/2008) để có ý kiến xử lý.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và thành phố Cần Thơ để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Thành ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND TP Cần Thơ;
- Sở GTVT thành phố Cần Thơ;
- Các đơn vị dự họp;
- TCT TVTK GTVT;
- Cục HHVN, TCT HHVN;
- Lưu: VT, TH (B).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 278/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60