Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 276/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số đề xuất thay đổi phương thức thanh toán trong quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4 – dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 276/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 276/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GÓI THẦU SỐ 4 – DỰ ÁN XÂY DỰNG CẢNG CÁI LÂN

Ngày 23/6/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số đề xuất thay đổi phương thức thanh toán trong quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4 – Dự án xây dựng cảng Cái Lân. Tham dự cuộc họp có đại diện của các đơn vị: Bộ Tài chính, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính, Cục GĐ & QLCL CTGT, Cục Hàng hải Việt Nam, Ban QLDA Hàng Hải 2 và Nhà thầu liên danh Vinashin-Kanematsu.

Sau khi nghe Ban QLDA Hàng hải 2 báo cáo tình hình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4, các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Để đảm bảo mục tiêu của dự án, đáp ứng các cam kết trong hiệp định vay vốn với Nhà tài trợ JBIC, yêu cầu Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm khẩn trương thực hiện gói thầu này. Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương phê duyệt hợp đồng gói thầu số 4.

2. Chấp thuận về nguyên tắc điều chỉnh giá trị hợp đồng khi tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm thanh toán thay đổi so với tỷ giá tại thời điểm mở thầu đối với các nguyên vật liệu nhập khẩu theo đề nghị của Nhà thầu.

3. Giao Vụ Tài chính dự thảo văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến về kinh phí trả lãi vay và tiền lãi trong tài khoản tạm giữ của Nhà thầu.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu lập báo cáo chi tiết về điều chỉnh giá trị hợp đồng trình Bộ GTVT giải quyết theo quy định hiện hành.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 276/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số đề xuất thay đổi phương thức thanh toán trong quá trình thương thảo hợp đồng gói thầu số 4 – dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77