Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 274/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 274/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 31/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 274/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐIỆN HẠT NHÂN

Ngày 17 tháng 7 năm 2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã chủ trì cuộc họp về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về hiện trạng và giải pháp xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Với quyết định xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Việt Nam từ một quốc gia từ phi hạt nhân sẽ là một quốc gia hạt nhân. Để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, cần phải làm nhiều việc, từ việc chuyển biến nhận thức toàn xã hội, nâng cao năng lực hệ thống hạ tầng quốc gia, trong đó bao gồm việc phát triển đồng bộ tiềm lực khoa học và công nghệ, hệ thống quy phạm pháp luật và nguồn nhân lực.

Về hệ thống quy phạm pháp luật và nguồn nhân lực, thời gian qua, mặc dù các Bộ đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị, nhưng tiến độ chậm, chưa đạt yêu cầu, một số văn bản chưa ban hành kịp, chưa làm rõ hệ thống khung cũng như chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng.

Các nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới:

- Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cần chi tiết, cụ thể, trong đó nêu rõ nội dung, tên văn bản cần soạn thảo, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo, tiến độ và thời gian ban hành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu, tiến độ tổng thể thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2012.

- Đồng ý với đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ về phương thức, quy trình rút gọn xây dựng, công nhận các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ dự án. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý nghiên cứu, xem xét lựa chọn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc tế có thể công nhận áp dụng, các văn bản pháp quy cần biên soạn, nội luật hóa để ban hành theo đúng quy định.

- Bộ Khoa học và Công nghệ sớm hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng hạ tầng quốc gia phục vụ điện hạt nhân trong đó bao gồm việc xây dựng hạ tầng pháp quy an toàn cho phát triển điện hạt nhân, nhằm sớm kiện toàn cơ quan pháp quy hạt nhân có đủ năng lực và thẩm quyền.

- Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm trình chương trình đào tạo nguồn nhân lực quản lý nhà nước về điện hạt nhân, nhân lực pháp quy hạt nhân, nhân lực quản lý dự án và vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai.

- Về kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân, các  Bộ, ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, lập dự toán cụ thể, đề xuất nhu cầu kinh phí bổ sung, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp và phối hợp Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong kế hoạch tài chính năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&CN, QP, CA, NG, CT, TP, XD, TN&MT, YT, NV, TC, KH&ĐT;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 274/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về điện hạt nhân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13