Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 274/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 274/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 274/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 24 tháng 8 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về việc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và bộ Tiêu chuẩn - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các Bộ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Để triển khai có kết quả nội dung Nghị quyết trung ương VII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm căn cứ để triển khai các nội dung của Nghị quyết, nhất là xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (cấp xã) phải thực hiện được nội dung: quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo tiêu chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa và phải phù hợp với tổ chức không gian, yêu cầu kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và sản xuất của từng vùng kinh tế, sinh thái và dân tộc; trong đó quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội phải gắn kết với quy hoạch vùng, huyện, tỉnh và ngành, bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn cấp xã được thể hiện theo tỷ lệ 1/2000.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn của các ngành, ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư. Đồ án phải được Hội đồng nhân dân cấp xã thảo luận và trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ các xã xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các xã; phấn đấu đến hết năm 2010 về cơ bản hoàn thành việc quy hoạch xây dựng nông thôn (cấp xã).

3. Các bộ, ngành có liên quan ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành có liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn và phát triển nông thôn. Tiêu chuẩn, quy chuẩn phải bảo đảm yêu cầu xây dựng trước mắt và lâu dài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong tháng 9 năm 2009 Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn; hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục triển khai xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường, các khu dân cư mới và các khu dân cư cũ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn quy trình, trình tự thủ tục triển khai, thực hiện quy hoạch và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cơ chế chính sách, bố trí kinh phí thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

5. Đồng ý, thống nhất hai đề án: quy hoạch điểm dân cư nông thôn và quy hoạch khu dân cư nông thôn tập trung vùng bị ảnh hưởng thiên tai thành một đề án "Quy hoạch xây dựng nông thôn trên phạm vi cả nước".

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 03/09/2009 về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.299

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88