Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 271/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 29 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 271/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 271/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ 29 CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

Ngày 10 tháng 8 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã họp phiên thứ 29 để đánh giá kết quả công tác của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Hội đồng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã kết luận như sau:

Năm 2009, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm; kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được đảm bảo; cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng đã có tiến bộ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác thi đua khen thưởng thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực góp phần vào thành tựu chung của đất nước, trong đó đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm 2009, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục và củng cố an ninh quốc phòng. Chất lượng xét duyệt phong tặng danh hiệu Anh hùng và các hình thức khen thưởng bậc cao đã có tiến bộ; hoạt động của các Cụm, Khối thi đua được duy trì có nền nếp; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và nhiều Bộ, ngành, địa phương đã phát động được những phong trào thi đua thiết thực. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phong trào thi đua được phát động nhưng duy trì không thường xuyên; công tác kiểm tra, đôn đốc làm chưa tốt; một số Bộ, ngành, địa phương còn nặng về khen thưởng, trong chỉ đạo chưa coi trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động, người trực tiếp sản xuất. Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cần chủ động đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định để việc khen thưởng chặt chẽ hơn và không đặt vấn đề phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cán bộ là lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên.

Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng những tháng cuối năm, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt những nội dung cụ thể sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào Thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từng Bộ, ngành, địa phương cần có kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì mức tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, ra sức thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm các ngày trọng đại của đất nước trong năm 2009 và 2010.

2. Khen thưởng phải đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục, chú ý khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động, người trực tiếp sản xuất bằng các hình thức phù hợp.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương phối hợp chỉ đạo các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương, tuyên truyền nhiều hơn về phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

4. Khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và dự thảo Quy chế “Quản lý tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chất lượng sản phẩm cho doanh nhân, doanh nghiệp” để sớm trình Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng ở cấp tỉnh, thành phố phải là Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban TĐKT Trung ương;
- VPCP: Bộ trưởng CN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu Văn thư, TCCV (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 271/TB-VPCP ngày 31/08/2009 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 29 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.424

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server251