Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 266/TB-VPCP về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương tại hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 266/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 266/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN SINH HÙNG, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ SƠ BỘ TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2009

Ngày 13 tháng 8 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, đã chủ trì Hội nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Tổ chức quốc tế và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tổ chức, chỉ đạo và triển khai cuộc Tổng điều tra; kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra; ý kiến của một số tỉnh, thành phố và ý kiến của đạo diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc; Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 là cuộc điều tra lớn, thu thập những thông tin quan trọng về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước; đã huy động lực lượng rất lớn của toàn xã hội, của các cơ quan thông tin đại chúng, được đồng bào cả nước ủng hộ và tham gia với 172 vùng điều tra, hơn 22 triệu hộ dân trong cả nước. Ban chỉ đạo các cấp, lực lượng điều tra viên, giám sát viên đã nỗ lực rất cao, đến nay chúng ta đã hoàn thành hai giai đoạn đầu của Tổng điều tra và công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra.

Kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra được công bố có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng đối với việc xác định các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2010 và các năm tiếp theo. Để đảm bảo cuộc Tổng điều tra đạt được mục tiêu đã đề ra, cần tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể để làm tốt các nhóm việc lớn sau:

1. Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục phân tích, đánh giá, xử lý số liệu theo đúng phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tháng 9 năm 2010 công bố được kết quả điều tra toàn bộ với độ chính xác cao. Để thực hiện được yêu cầu này cần phải tiếp tục thực hiện khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tất cả các lực lượng tham gia cuộc tổng điều tra đều phải nỗ lực rất cao, sử dụng kỹ thuật hiện đại, phương pháp khoa học. Trường hợp cần bảo đảm độ tin cậy của số liệu điều tra thì tổ chức phúc tra số liệu theo đúng quy trình, quy định.

2. Ngay sau Hội nghị này có thể sử dụng các số liệu đã công bố sơ bộ để phục vụ cho công tác theo yêu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Giao Tổng cục Thống kê hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương để bảo đảm tính thống nhất của việc công bố và sử dụng các số liệu này. Tránh tình trạng sử dụng ngay các số liệu tại địa phương mà chưa được phân tích, tính toán để bảo đảm độ chính xác và tin cậy cao.

3. Ban chỉ đạo Trung ương và các cấp thực hiện tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời có hình thức khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc, động viên kịp thời để hoàn thành tốt các công việc tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về TĐT dân số và nhà ở (2b);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBGS tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng chính sách xã hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 266/TB-VPCP về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương tại hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 27/08/2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server251