Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 264/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng trường tại cuộc họp với đoàn giám sát dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 264/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 264/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỚI ĐOÀN GIÁM SÁT DỰ ÁN GIAO THÔNG NÔNG THÔN 3 VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngày 10 tháng 6 năm 2008, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã có cuộc họp với Đoàn giám sát Dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay Ngân hàng Thế giới và viện trợ không hoàn lại của Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID). Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổ chức cán bộ, Cục Giám định và QLCL CTGT, Cục đường Bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 5, Tư vấn dự án.

Sau khi nghe Ban QLDA5 báo cáo tình hình triển khai và các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án GTNT3, ý kiến tham gia của đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp và ý kiến của đại diện đoàn giám sát, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

- Đối với công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp: Thực hiện theo hiệp định đã ký và hướng dẫn của nhà tài trợ (WB) về phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, Ban QLDA 5 khẩn trương thực hiện các nội dung sau để đẩy nhanh công tác đấu thầu:

+ Đối với các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, đang trong quá trình xét thầu, Ban QLDA 5 chỉ đạo các địa phương để thực hiện đánh giá xét thầu theo yêu cầu của WB, trường hợp phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá được Bộ phê duyệt không thống nhất theo yêu cầu của WB thì thực hiện theo ý kiến của WB.

+ Đối với các gói thầu chuẩn bị tổ chức đấu thầu, Ban QLDA 5 trình điều chỉnh hồ sơ mời thầu mẫu và phương pháp đánh giá để Bộ và WB xem xét chấp thuận, trong đó đưa phương pháp điều chỉnh giá theo hướng dẫn của WB vào nội dung hồ sơ mời thầu và bổ sung các nội dung khác cho phù hợp (thuế VAT, dự phòng…).

- Đối với vấn đề trượt giá và điều chỉnh giá: Cho phép tính trượt giá cho các gói thầu chưa đến thời hạn mở thầu, Ban QLDA 5 khẩn trương có ý kiến với các địa phương để thực hiện ngay thủ tục gửi bổ sung phụ lục công thức điều chỉnh giá vào hồ sơ mời thầu. Đối với các gói thầu đã đấu thầu, đang xét thầu hoặc sắp ký hợp đồng mà hồ sơ mời thầu không áp dụng điều khoản điều chỉnh giá theo ý kiến của đoàn giám sát (WB) thì sẽ không được bổ sung tính trượt giá, bên mời thầu tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu, nếu nhà thầu không chấp nhận thì mời nhà thầu tiếp theo vào thương thảo. Trường hợp không có nhà thầu nào chấp thuận thì tiến hành các thủ tục đấu thầu lại theo hướng dẫn của WB và quy định hiện hành.

- Về dự phòng cho các gói thầu xây lắp: Chấp thuận đưa dự phòng vào giá gói thầu để ký hợp đồng, Ban QLDA 5 xem xét cân đối vốn để đưa tỷ lệ dự phòng cho phù hợp (khoảng 5% - 10%), trên nguyên tắc thống nhất cho tất cả các gói thầu thuộc dự án.

- Về phần mềm IT: Ngân hàng hỗ trợ cung cấp phần mềm các phần mềm QLDA cho Bộ GTVT, Ban QLDA 5 và các tỉnh tham gia Dự án. Quá trình thực hiện Ban QLDA 5 phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng để thực hiện.

- Công tác bảo trì sẽ thực hiện giải ngân như các gói thầu xây lắp của dự án. Giao Ban QLDA5 thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai thực hiện.

- Ban QLDA 5 phối hợp với Vụ Tài chính tham mưu trình Bộ văn bản gửi Bộ Tài chính để giải quyết việc mua xe ô tô phục vụ Dự án.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Thứ trưởng để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 264/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng trường tại cuộc họp với đoàn giám sát dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.067
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78