Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 263/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 263/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu từ 01/01/2017

Văn phòng Chính phủ có Thông báo 263/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch.

Theo đó, tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục xuất nhập cảnh để phát triển du lịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

- Bộ Công an chủ trì khẩn trương triển khai Đề án cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu; thực hiện từ ngày 01/01/2017.

- Các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất áp dụng mức lệ phí thị thực nhập cảnh phù hợp; đề xuất sửa đổi các quy định về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho khách du lịch.

- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi về cấp thị thực nhập cảnh.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ trình Chính phủ Đề án mở đường bay trực tiếp từ các quốc gia, địa bàn trọng điểm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, hội nhập trong Quý IV năm 2016.

Xem thêm chi tiết tại Thông báo 263/TB-VPCP ngày 30/8/2016.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 263/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Ngày 09 tháng 8 năm 2016, tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch. Cùng dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội: Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Tài chính - Ngân sách; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe ý kiến của các Phó Thủ tướng và đại biểu dự họp, Thủ tưng Chính phủ kết luận:

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nước ta giàu tiềm năng phát triển du lịch với nhiều di sản văn hóa, lịch sử, nhiều danh lam thắng cảnh; người dân thân thiện, mến khách; an ninh, chính trị n định. Thời gian qua, ngành du lịch Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn nhiều hạn chế, yếu kém. Du lịch Việt Nam chưa theo kịp nhiều nước trong khu vực về thu hút khách quốc tế. Tỷ lệ du khách quay lại không cao. Hiện tượng chặt chém, ép giá, ép mua, đeo bám và không bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách còn xảy ra ở một số nơi. Vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Thái độ ứng xử của một bộ phận người làm du lịch còn thiếu chuyên nghiệp, chưa thể hiện sự mến khách.

Để thực hiện mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tquốc; Thủ tướng Chính phủ yêu cu các Bộ, ngành, địa phương:

1. Đi mới tư duy phát triển du lịch; quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chthị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch; lồng ghép phát triển du lịch trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác tốt tiềm năng du lịch, không chỉ các danh lam thắng cảnh, các địa danh, giá trị văn hóa, lịch smà cả tiềm năng du lịch trong cộng đồng và mỗi người dân, gắn với giữ gìn truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Tập trung xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho phát triển du lịch

a) Về tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục xuất nhập cảnh:

- Bộ Công an chủ trì khẩn trương triển khai Đề án cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu; thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề xuất áp dụng mức lệ phí thị thực nhập cảnh phù hợp; nghiên cứu, đề xuất sa đổi các quy định về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho khách du lịch.

- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận li về cấp thị thực nhập cảnh, từ việc cung cấp thông tin, ci tiến quy trình, thủ tục, đón tiếp, trả kết quả, giảm tối đa thời gian cấp thị thực.

- Bộ Giao thông vận tải chtrì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương trình Chính phủ Đề án mở đường bay trực tiếp từ các quốc gia, địa bàn trọng điểm đến Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế trong Quý IV năm 2016.

b) Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch:

- Đồng ý thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá; đầu tư phát triển sản phẩm; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực xây dựng thể chế trong ngành du lịch; áp dụng giải pháp quản lý Quỹ tiên tiến, minh bạch.

- Nguồn hình thành Quỹ bao gồm: một phần nguồn thu lệ phí thị thực nhập cảnh, phí tham quan du lịch; đóng góp của các doanh nghiệp du lịch, các chủ thể hưởng lợi từ du lịch, tổ chức, cá nhân và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Ngân sách nhà nước cấp khoản kinh phí ban đầu cho Quỹ khoảng 200 tỉ - 300 tỉ đồng;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Quỹ ngay trong tháng 9 năm 2016.

c) Về xúc tiến quảng bá du lịch:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, nhất là các Đại sứ quán, Lãnh sự, cơ quan đại diện của Việt Nam đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại nước ngoài; rà soát, đánh giá hiệu quả và có giải pháp phù hợp đối với việc tham dự các hội chợ du lịch, các lễ hội du lịch trong cả nước, nhất là các hội chợ du lịch quốc tế; tập trung ngun lực tổ chức hội chợ du lịch quốc tế trọng điểm trong năm theo các chủ đề.

- Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch nhân sự kiện tổ chức Năm APEC 2017 tại Việt Nam.

d) Về quản lý điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú, cơ sở (dịch vụ trong các khu, điểm du lịch, kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm cả việc rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi quyết định xếp hạng sở lưu trú du lịch; xử lý nghiêm các hành vi phản cm, mt an ninh trật tự, xâm phạm các di tích văn hóa, lịch sử; tăng cường quản lý khai thác các di sản văn hóa, thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kmới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan xây dựng và kiểm soát chất lượng các trạm, dừng nghỉ, bến đỗ, nhà hàng, cửa hàng; xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn tại các khu du lịch, điểm du lịch trọng điểm và tại các điểm bán xăng dầu trên các tuyến đường có nhiều khách du lịch; quản lý chặt chẽ giá dịch vụ du lịch, niêm yết công khai, có biện pháp bảo đảm bán đúng giá niêm yết và kiên quyết xử lý tình trạng lừa đảo, đeo bám, ép giá, bắt chẹt du khách.

đ) Về tổ chức hoạt động và ứng xử thân thiện tại các sân bay, cửa khẩu

- Bộ Giao thông vận ti chỉ đạo các cảng hàng không đảm bảo vệ sinh, trật tự; tuyên truyền, phát động phong trào ứng xử văn hóa, văn minh tại các sân bay; chú trọng bảo đảm giao thông thông suốt trong đón, tiễn khách ở các thời gian cao điểm.

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng nghiên cứu cải tiến quy trình kiểm soát về nhập, xuất cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện tại các cửa khẩu đường không, đường bộ và đường thủy; chủ động có các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trong các tình huống khẩn cấp.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Bộ quy tắc ứng xtrong lĩnh vực du lịch.

e) Về phát triển nguồn nhân lực du lịch

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành khung trình độ nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch; công nhận bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch và thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN).

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chtrì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá tổng thể và dự báo nhu cầu nhân lực các lĩnh vực trong ngành du lịch, khả năng đáp ứng của các cơ sở đào tạo; có biện pháp bổ sung kịp thời số lượng, bảo đảm chất lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên phục vụ khách du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm thu hút nhiều khách quốc tế và hưng dẫn viên các ngoại ngữ hiếm; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về lịch sử, văn hóa, ngoại ngữ cho hướng dẫn viên du lịch.

g) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân trong phát triển du lịch; phổ biến rộng rãi Bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch nhất là tại các khu, điểm du lịch.

h) Các hiệp hội ngành nghề du lịch chủ động đổi mới hình thức tổ chức, quản lý, điều hành để thực sự là đại diện của doanh nghiệp; thu hút được sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư chiến lược; tập trung vào các hoạt động cụ thể, thực chất, phục vụ li ích chung của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý nhà nước.

i) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về phát triển du lịch để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp của địa phương, doanh nghiệp tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trình Bộ Chính trị trong tháng 10 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Ủy ban của QH: VHGDTTNNĐ, TCNS;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL);
- Văn phòng BCĐNN về Du lịch;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, V.III, QHQT, NC;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 263/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.727
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93