Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 260/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 05/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 260/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 260/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG 05/2008

Ngày 05/06/2008, tại Bộ GTVT, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 5/2008. Dự họp có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Cục Giám định & QLCL CTGT; các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành; các Ban Quản lý dự án 1, 5, 9, 18, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, Biển Đông, Đường HCM; Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT.

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định, Vụ Tài chính, các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Ban quản lý dự án báo cáo tình hình thực hiện và các đề xuất kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Giám định đã có sự chuẩn bị tốt cho cuộc họp giao ban, số liệu báo cáo đầy đủ, chi tiết.

Tình hình giải ngân trong tháng 5 và quý II/2008 chưa có chuyển biến khả quan hơn so với quý I, theo báo cáo tổng hợp của Bộ Tài chính về giải ngân các dự án xây dựng cơ bản Bộ GTVT thuộc tốp giữa.

1. Một số vấn đề nổi cộm:

1.1. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn tiếp tục vướng mắc ở tất cả các dự án, tiếp tục có các khiếu kiện kéo dài từ phía người dân.

1.2. Vấn đề điều chỉnh giá: đã có các thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện, tuy nhiên việc triển khai còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các dự án.

1.3. Tình trạng tài chính của các nhà thầu tiếp tục khó khăn do thiếu vốn lưu động, các ngân hàng hạn chế cho vay, nguồn tài chính thực hiện dự án chủ yếu dựa vào tiền tạm ứng và thanh toán khối lượng hoàn thành của các gói thầu.

1.4. Đội ngũ tư vấn thiết kế thiếu, trong khi năng lực lập bản vẽ thi công của nhà thầu yếu phải thuê tư vấn thiết kế kỹ thuật lập bản vẽ thi công, dẫn đến tình trạng tư vấn thiết kế quá tải, đã thiếu lại càng thiếu.

1.5. Tình hình quản lý tài chính tại các dự án: qua kiểm tra bước đầu, theo báo cáo của Vụ Tài chính, chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng sai mục đích vốn của các dự án.

2. Các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện:

2.1. Công tác kế hoạch:

- Vụ Kế hoạch đầu tư tiếp tục triển khai kế hoạch vốn ứng đã được Chính phủ cấp, tiến hành điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ theo điều tiết của Chính phủ tới các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án.

- Vụ Kế hoạch đầu tư tham mưu điều chỉnh vốn giữa các dự án cho phù hợp, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

- Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án 1 soạn thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cấp vốn cho các dự án tránh ngập thủy điện Sơn La, Ban quản lý dự án 1 tập hợp đầy đủ các hồ sơ tài liệu về thủ tục đã làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam làm căn cứ báo cáo. Đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo.

- Vụ kế hoạch đầu tư chỉ đạo chủ đầu tư dự án QL28 tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 rà soát, báo cáo tình hình cấp vốn cho dự án. Đề nghị Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo.

2.2. Thực hiện chế độ, chính sách:

- Cục Giám định ra văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án báo cáo chi tiết về vướng mắc giải phóng mặt bằng tại các dự án, thống kê đầy đủ các cuộc họp, các thỏa thuận với địa phương về tiến độ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, trên cơ sở đó dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp giải quyết triệt để.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng, Cục Giám định chủ trì nghiên cứu các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cần thiết mời các Bộ, ngành liên quan cùng tham gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai trước việc xây dựng hạ tầng các khu tái định cư (văn bản số 721/TTg-KTN ngày 15/5/2008), Cục Giám định nghiên cứu những khó khăn khi triển khai thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Liên quan đến thủ tục thanh toán: các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án nghiên cứu và đề xuất ý kiến đối với văn bản số 5422/BTC-ĐT ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính về tạm ứng, thanh toán tiền bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng, báo cáo Bộ trước ngày 11/6/2009, giao Cục Giám định tổng hợp báo cáo.

- Về việc điều chỉnh giá vật tư, vật liệu: các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án thực hiện xử lý theo Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và văn bản số 4199/BGTVT-CGĐ ngày 02/6/2008 của Bộ GTVT.

- Về năng lực của các nhà thầu: Cục Giám định tổng hợp tình hình thực tế thi công tại các hợp đồng, đưa ra đánh giá, phân loại các nhà thầu, Vụ Tài chính kiểm tra năng lực tài chính, tiến độ giải ngân và luồng tiền sử dụng cho các dự án của nhà thầu, từ đó kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, xử lý đối với các nhà thầu. Đề nghị Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo.

- Cục Giám định chủ trì rà soát những bất hợp lý, vướng mắc khi triển khai thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD và Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng để báo cáo Chính phủ chỉ đạo giải quyết.

- Cục Giám định và Vụ Kế hoạch đầu tư tập trung phê duyệt các điều chỉnh bổ sung của các dự án để các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Giao Cục Giám định chủ trì nghiên cứu đề nghị của Cục Đường bộ VN về việc phân loại cấp hạng công trình làm cơ sở quy định các bước thiết kế cho phù hợp, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ khoa học công nghệ phối hợp.

- Vụ Kế hoạch đầu tư phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu một cách tổng thể về hiện trạng lực lượng tư vấn chuyên ngành thiết kế công trình giao thông, đề xuất giải quyết tình trạng thiếu tư vấn thiết kế như hiện nay, báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Cục Giám định có văn bản gửi các chủ đầu tư và các cơ quan liên quan về việc triển khai thực hiện Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Vụ Tài chính nghiên cứu đề xuất, báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 17/2007/CT-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Vụ Kế hoạch đầu tư tổng hợp, đề xuất giải quyết điều chỉnh giá đối với các dự án ODA.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH. (6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 260/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 05/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144