Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 256/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 256/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 256/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HOÀ LẠC

Ngày 31 tháng 7 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo; ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Để hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, Bộ Xây dựng cần tập trung thực hiện một số công việc sau:

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ Dự án đã tiếp nhận chuyển sang từ Đại học Quốc gia Hà Nội để bổ sung, hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật;

- Cho phép Bộ Xây dựng chỉ định thầu tư vấn điều chỉnh quy hoạch và lập dự án đầu tư trên cơ sở đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được lập năm 2004 và quy hoạch chi tiết 1/500 của một số dự án thành phần đã có.

Việc điều chỉnh quy hoạch phải khẩn trương, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 10 năm 2009.

- Xác định cụ thể tổng nhu cầu vốn của toàn bộ Dự án; các nguồn vốn; cơ chế thu hút, huy động vốn đầu tư cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2009;

- Chủ trì, phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành trong tháng 8 năm 2009 việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội để chỉ đạo, quản lý thực hiện Dự án này, phù hợp với quy định pháp luật.

- Về việc bổ sung thêm một số khoa, trung tâm trong quy hoạch: Đại học Quốc gia Hà Nội cân nhắc kỹ về sự cần thiết và hợp lý, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định về thủ tục, quy trình điều chỉnh quy hoạch.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lập quy hoạch hành lang giao thoa xung quanh Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu đất 130 ha dọc đường Láng-Hòa Lạc kéo dài và đường 21A, gắn với quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời bảo đảm quy định hành lang bảo vệ các đường giao thông đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Đồng ý việc Bộ Xây dựng giao Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội làm chủ đầu tư thứ cấp của Dự án tái định cư tại chỗ, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, thuộc Dự án thành phần "Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư QG-HN01".

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi việc triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm bảo đảm việc bố trí đầy đủ vốn cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, phù hợp với kế hoạch, tiến độ và khối lượng thực hiện hàng năm; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ của công tác này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban VH, GD, TN, TN và Nhi đồng của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX.
- Lưu VT,

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 21/08/2009 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.494

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222