Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 255/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng về đề án chung sống an toàn với lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 255/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 16/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ XÂY DỰNG VỀ ĐỀ ÁN CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI LŨ, LỤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Ngày 09 tháng 9 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với Bộ Xây dựng về Dự thảo đề án chung sống an toàn với lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung. Tham dự có lãnh đạo, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 60/2007/NQ-CP của Chính phủ và đã hoàn thành việc xây dựng Đề án chung sống an toàn với lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung. Đề án đã được soạn thảo công phu, đã thu thập được hệ thống số liệu về dân cư, công trình hạ tầng của các tỉnh miền Trung và đề xuất những giải pháp nhằm ổn định đời sống của nhân dân trước tác động của bão, lũ. Đây là bộ số liệu cơ bản cần thiết cho các Bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hành động phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, nội dung của Đề án bị trùng lặp với nhiều chương trình, dự án đang được các Bộ, ngành và địa phương triển khai.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát lại quy hoạch xây dựng tại các tỉnh miền Trung, đề xuất định hướng và yêu cầu quy hoạch xây dựng đối với từng lĩnh vực, nhằm hạn chế tác động bất lợi và thiệt hại do thiên tai, lụt, bão gây ra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; ban hành tiêu chuẩn công trình xây dựng phù hợp với đặc điểm vùng hay bị bão, lụt.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương lập bản đồ phân vùng ngập lụt cho các tỉnh miền Trung để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng, sắp xếp ổn định dân cư, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, KH và ĐT, TC, GTVT,  NN và PTNT, TN&MT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, ĐP, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 255/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Xây dựng về đề án chung sống an toàn với lũ, lụt tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87