Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 251/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 251/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 251/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 04 tháng 8 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Cùng dự với Phó Thủ tướng có đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 và đề xuất, kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sáu tháng đầu năm 2009, tỉnh Quảng Ngãi cũng gặp nhiều khó khăn do tác động của suy giảm kinh tế nhưng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, việc phát triển kinh tế đã đạt được một số kết quả khả quan: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,53 % (trong đó: Công nghiệp – Xây dựng, tăng 15,96 %; Dịch vụ, tăng 11,54 %; Nông Lâm nghiệp, tăng 6,65 %); Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 35,55 %; nhiều sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp tăng cao, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đi vào hoạt động, phát huy tốt. Các chính sách kích cầu của Chính phủ cũng được triển khai tích cực.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có tiến bộ; các chương trình an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; chính sách dân tộc, tôn giáo được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư và triển khai các dự án có vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn; xuất khẩu giảm; giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn trái phiếu Chính phủ đạt thấp; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch.

Trong thời gian tới, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, thực hiện tốt chính sách kích cầu đầu tư và chính sách an sinh xã hội; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại các Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 21 tháng 7 năm 2009; số 180/TB-VPCP ngày 19 tháng 6 năm 2009 và công văn số 3749/VPCP-ĐP ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về Đề án quy hoạch, mở rộng phát triển Khu Kinh tế Dung Quất thành Thành phố công nghiệp mở, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

3. Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ứng trước vốn để Tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 632, ngân sách Tỉnh Quảng Ngãi bố trí hàng năm để hoàn trả cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam số vốn này. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự đầu tư đoạn từ huyện Sơn Tây đến công trình thuỷ điện Đắkđring.

4. Đối với việc hỗ trợ đời sống cho người dân bị thu hồi đất trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất: Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 203/TB-VPCP ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ. Khi xây dựng phương án phải làm rõ và cụ thể về đối tượng, cách thức hỗ trợ để bảo đảm công bằng, hợp lý, đúng quy định và tránh phức tạp kéo dài.

5. Về việc mở đường bay từ sân bay Chu Lai đi Hà Nội và tăng chuyến bay đi thành phố Hồ Chí Minh: Tỉnh phối hợp với tỉnh Quảng Nam làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam xem xét cụ thể nhu cầu thực tế và năng lực vận chuyển để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền.

6. Về các kiến nghị cơ chế, chính sách tài chính,... Tỉnh rà soát lại và làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để xử lý, trường hợp vượt quá thẩm quyền, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Quốc phòng,
Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5), Ph (39). 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 251/TB-VPCP ngày 18/08/2009 về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.669

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server251