Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 250/TB-STNMT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Vũ Đình Xinh
Ngày ban hành: 20/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 250/TB-STNMT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC RÀ SOÁT HỒ SƠ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CỦA MỘT SỐ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ " MỘT CỬA"

Kính gửi : Trưởng các đơn vị thuộc sở.

Ngày 17 tháng 02 năm 2009, Giám đốc Sở làm việc với Trưởng các đơn vị: Quản lý Đất đai, Chính sách đất đai, Tài nguyên Khoáng sản, Tài nguyên nước, Văn phòng Sở và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”.

Kết luận hội nghị, Giám đốc sở yêu cầu Trưởng các đơn vị, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ tục hồ sơ:

- Đối với thủ tục xin khai thác khoáng sản, phòng Tài nguyên khoáng sản hoàn chỉnh trình tự thủ tục giải quyết hồ so kèm hệ thống mẫu làm cơ sở cho bộ phận “một cửa” giải quyết hồ sơ.

- Đối với thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, thay đổi điều chỉnh nội dung các giấy phép: thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất, phòng Tài nguyên nước hòan chỉnh trình tự giải quyết hồ sơ chuyển Văn phòng Sở có cơ sở giải quyết thực hiện

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình theo tuyến như: đường giao thông, đê điều, thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước, đường điện, phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất phối hợp với chủ đầu tư xác định, cắm mốc tại thực địa, trích lục bản đồ địa chính, tổng hợp diện tích đất đề nghị thu hồi.

2. Tiếp nhận hồ sơ:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo trình tự đã được Giám đốc Sở duyệt các hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước theo quy định

3. Thời gian giải quyết công việc:

- Đối với các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 10 ngày làm việc (rút ngắn từ 10-25 ngày so vói quy định)

- Đối với các hồ sơ thuộc lĩnh vực khoáng sản:

+ Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản:27 ngày làm việc (rút ngắn 40 ngày so với quy định);

+ Tiếp tục quyền khai thác khoáng sản: 17 ngày làm việc (rút ngắn 20 ngày so với quy định);

+ Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và thuê đất: 30 ngày làm việc (rút ngắn 07 ngày làm việc so với quy định);

+ Các thủ tục cấp phép, gia hạn, trả lại giấy phép khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản, gia hạn thăm dò: 22 ngày làm việc (rút ngắn 15 ngày so với quy định).

4. Các thủ tục hành chính khác tiếp tục thực hiện theo Đề án cải cách thủ tục hành chính đã được rà soát bổ sung ban hành năm 2007.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo về Văn phòng Sở để tổng hợp trình Giám đốc xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Vũ Đình Xinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 250/TB-STNMT ngày 20/02/2009 về rà soát hồ sơ, thời gian giải quyết việc thực hiện theo cơ chế "một cửa" do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.846
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159