Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 25/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 25/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 22/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 15 tháng 01 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2009 và một số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2008, trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tỉnh đã có nhiều cố gắng, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện; tăng trưởng GDP đạt mức khá trên 11%; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Tiền Giang vẫn là tỉnh thuần nông, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn mức bình quân chung cả nước, Đảng bộ, chính quyền Tỉnh cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt các chi tiêu kinh tế - xã hội của năm 2009; cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ với trọng tâm là chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng. Đặc biệt lãnh đạo Tỉnh cần hết sức quan tâm, chú ý trong lĩnh vực đào tạo nghề, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng; tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo; hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế đầu tư hạ tầng thủy sản đã đượcban hành theo Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính để thực hiện chung cho các địa phương. Trước mắt, Tỉnh thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Về việc xin hỗ trợ vốn từ Chương trình biển Đông - Hải đảo để phát triển kinh tế - xã hội: thực hiện theo Quyết định số 904a/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch chương trình biển Đông - Hải đảo, bán đảo cho lĩnh vực an nhinh - quốc phòng trên biển và hải đảo.

3. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Cụm liên hợp dịch vụ đô thị tại khu vực xã Bình Xuân và Bình Đông thuộc xã Gò Công: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh tổ chức lập dự án cụ thể và thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định; trong đó lưu ý làm tốt việc tái định cư, tạo việc làm, chuyển đổi nghề và sử dụng đất hiệu quả.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm trình Chính phủ phương án sửa đổi tỷ lệ hỗ trợ của Trung ương đối với các công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2008 - 2012 để áp dụng chung cho các tỉnh, trong đó có tỉnh Tiền Giang.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn cho các dự án, công trình đã có trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ; trường hợp các dự án đã giải ngân hết và cần hoàn thành trong năm 2009 thì cho phép tạm ứng vồn năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát lại các dự án, công trình cụ thể, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang làm việc cụ thể với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan rà soát, phân loại các công trình đã có dự án nhưng không nằm trong danh mục vốn trái phiếu Chính phủ theo thứ tự ưu tiên, đề xuất nguồn vốn, trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Đối với các công trình cấp bách có thể ứng vốn năm 2010 để thực hiện trong năm 2009.

7. Đối với dự án Trường học Tiền Giang: thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Tỉnh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu chuyển đổi hình thức đầu tư theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

8. Về Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ứng vốn năm 2010 để thực hiện.

9. Về dự án nâng cấp đê biển Gò Công: giao Tỉnh phối hợp với Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Về Dự án mở rộng khu dịch vụ hậu cần nghề cá Mỹ Tho: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn thực hiện trong năm 2009.

11. Về đầu tư giao thông nông thôn các xã:

a) Đối với dự án đường giao thông đến trung tâm xã chưa có đường ô tô: Tỉnh chỉ đạo các ngành rà soát, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung vào danh mục đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

b) Đối với dự án đường đến thôn, ấp: Tỉnh thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho vay không lãi kết hợp với nguồn vốn địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, TP, TT&TT;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT, KGVX,NC;
- Lưu: VT, ĐP(5) .

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 25/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179