Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 242/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về báo cáo đầu kỳ quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 242/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 242/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP VỀ BÁO CÁO ĐẦU KỲ QUY HOẠCH CHI TIẾT TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN

Ngày 23 tháng 5 năm 2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp về Báo cáo đầu kỳ Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Vận tải, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT (có danh sách kèm theo).

Sau khi nghe Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT (đơn vị Tư vấn) trình bày Báo cáo đầu kỳ Dự án Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1. Định hướng quy hoạch:

Cần xác định rõ mục tiêu Quy hoạch và vai trò của tuyến đường bộ ven biển phù hợp với Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết số 09-NQ/TƯ ngày 09/02/2007 của Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ), Chiến lược phát triển GTVT đến năm 2020 và các quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam. Trong đó cần lập luận để làm rõ vai trò tuyến đường bộ ven biển có phải là một tuyến trục vận tải Bắc Nam hay không? Hay chủ yếu là mang tính liên kết vùng phục vụ cho việc liên kết hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, các điểm du lịch, nghỉ ngơi … và phục vụ cho nhu cầu dân sinh góp phần xóa đói giảm nghèo cho dân cư ven biển?

2. Về hướng tuyến:

Ghi nhận những nghiên cứu bước đầu về quy hoạch hướng tuyến trong Báo cáo đầu kỳ phù hợp với thực hiện của một số đoạn đường ven biển đang được các địa phương triển khai. Tuy nhiên, trong Báo cáo giữa kỳ cần xác định rõ các điểm khống chế chủ yếu, lựa chọn các vị trí vượt sông, quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng đoạn tuyến.

3. Tổ chức thực hiện:

- Do tuyến đường đi qua các khu vực có các điều kiện tự nhiên phức tạp, liên quan đến nhiều Bộ ngành, địa phương, để phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành KTXH, ANQP và tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai các bước tiếp theo cần tổ chức lấy ý kiến các Bộ ngành và địa phương tham gia ý kiến cho Quy hoạch tháng 6 năm 2008 về những vấn đề mang tính nguyên tắc (vai trò tuyến đường, hướng tuyến cơ bản, các điểm khống chế, đường địa phương sẽ đưa vào dự án …)

- Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp trong Báo cáo đầu kỳ, tập trung đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu để có Báo cáo giữa kỳ cuối tháng 7 năm 2008.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Trần Doãn Thọ (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 242/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về báo cáo đầu kỳ quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78