Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 241/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong hợp đồng chuyển giao công nghệ chống sụt trược mái dốc đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 241/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 241/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHỐNG SỤT TRƯỢC MÁI DỐC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Ngày 28/5/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về giải quyết vướng mắc trong hợp đồng chuyển giao công nghệ chống sụt trượt mái dốc đường Hồ Chí Minh.

Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo và chuyên viên Vụ KHCN, Vụ Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Giám định và QLCL CTGT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Viện KHCN GTVT, Tổng Công ty XDCTGT4, Ông Tống Trần Tùng – Tổ công tác giúp việc Bộ trưởng (có danh sách kèm theo).

Sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo về trình tự thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ chống sụt trượt mái dốc đường Hồ Chí Minh bằng công nghệ neo và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã thống nhất kết luận như sau:

1. Dự án hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ chống sụt trượt đường Hồ Chí Minh đã được thực hiện từ năm 2002. Đến năm 2006, các hạng mục thi công thí điểm tại đèo Đá Đẽo, đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành. Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án này về mặt công nghệ vào ngày 28/7/2006.

2. Theo Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01/7/1998 về chuyển giao công nghệ thì đối với các dự án do Chính phủ quyết định đầu tư thì Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) phê duyệt hợp đồng (điều 32 của Nghị định 45/1998/NĐ-CP). Thời điểm dự án chuyển giao công nghệ chống sụt trượt đường Hồ Chí Minh thực hiện năm 2002 nên phải áp dụng các quy định trong Nghị định 45/1998/NĐ-CP. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình thực hiện dự án chuyển giao công nghệ chống sụt trượt đường Hồ Chí Minh, đã không chuyển Hợp đồng chuyển giao công nghệ này cho Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường phê duyệt.

3. Để hoàn thiện thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán hợp đồng chuyển giao công nghệ chống sụt trượt đường Hồ Chí Minh, Bộ GTVT sẽ có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đề nghị Bộ KHCN chấp thuận, ủy quyền cho Bộ GTVT xem xét, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về nội dung của hợp đồng chuyển giao công nghệ chống sụt trượt đường Hồ Chí Minh. Giao cho Vụ KHCN phối hợp với Viện KHCN GTVT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh để chuẩn bị nội dung văn bản xong trước ngày 10/6/2008.

4. Yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo Bộ về quá trình thực hiện Dự án hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ chống sụt trượt đường Hồ Chí Minh, kinh phí phần chuyển giao công nghệ, hiệu quả của dự án, tính ổn định của công trình thí điểm tại Km511 + 640-Km511+818, đèo Đá Đẽo đường Hồ Chí Minh làm cơ sở để Bộ GTVT có văn bản gửi Bộ KHCN về hợp đồng chuyển giao công nghệ này.

5. Đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo Viện KHCN GTVT (Đơn vị nhận chuyển giao công nghệ) chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ chống sụt trượt mái dốc theo đúng các quy định hiện hành.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các Vụ: KHCN, KHĐT, TC, PC;
- Cục GĐ&QLCL CTGT;
- Ban QLDA đường HCM;
- Viện KHCN GTVT;
- Tổng Công ty XDCTGT 4;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 241/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong hợp đồng chuyển giao công nghệ chống sụt trược mái dốc đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122